Hà Nội: Đề xuất giải pháp tháo ‘điểm nghẽn’ trong điều hành giải ngân vốn đầu tư công

14/06/2023 9:23 AM

(Chinhphu.vn) - Trước tình hình thực tiễn kết quả giải ngân mới đạt 24,8% kế hoạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành.

Hà Nội: Đề xuất giải pháp tháo ‘điểm nghẽn’ trong điều hành giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/GH

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 14/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII nhằm xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ và định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố Hà Nội; sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội...

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng với Thủ đô để nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, chiến lược cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nửa đầu nhiệm kỳ, Thành phố phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, song Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế; các lĩnh vực về văn hóa-xã hội được quan tâm và tiếp tục phát triển; quốc phòng-an ninh được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng, vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng lên

Qua đánh giá, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội ước tính có 09/20 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ, tiêu biểu như: Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; Tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ các chất thải và nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường...

Nhiều chỉ tiêu sẽ khó hoàn thành như: GRDP, bình quân đầu người…

Tính đến cuối nhiệm kỳ, ước tính có 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên có 06/20 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành, cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng bình quân Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); GRDP bình quân/người; Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng); Tốc độ tăng năng suất lao động.

Vì vậy, hội nghị cần đánh giá kỹ từng lĩnh vực phụ trách, làm rõ nguyên nhân, nhất là đối với những chỉ tiêu còn thấp, phân tích, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh, tình hình mới, những xu hướng, vấn đề lớn có thể xảy ra trên thế giới và ở trong nước, những thuận lợi, khó khăn, nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ.

Đối với sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị về việc sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị (khóa 12), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 16/3/2023 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành sơ kết bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đây là nội dung rất quan trọng cần báo cáo với Bộ Chính trị, vì vậy các đại biểu cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo; đặc biệt là cho ý kiến đối với 05 đề xuất, kiến nghị của Thành ủy đối với Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng còn lại của năm 2023

Đối với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp Thành phố, tháng 3/2023, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 1) nhằm: Bố trí vốn cho dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4; Bổ sung các nguồn vốn thanh toán theo cơ chế linh hoạt và phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ nước bạn Lào.

Đến nay, căn cứ tình hình thực tiễn kết quả giải ngân toàn Thành phố đến ngày 31/5/2023 đạt 24,8% Kế hoạch giao (vẫn là tỷ lệ thấp so với yêu cầu đề ra); tiến độ thực hiện một số dự án có vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ, không đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời có một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc đã đủ thủ tục, điều kiện để bố trí vốn khởi công.

Do đó, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đề xuất trình HĐND Thành phố quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Vì vậy, hội nghị cần tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân giải ngân thấp, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ; trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của Thành phố. Bên cạnh đó, đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, đề nghị các đồng chí chia sẻ kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương khác học hỏi, cùng nhau thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2023.

Trên cơ sở đó, các đồng chí đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các "điểm nghẽn" có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành; đặc biệt cần thảo luận, cho ý kiến kỹ về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; trong đó cần đánh giá khả năng hấp thụ nguồn vốn 6.159 tỷ đồng bổ sung từ nguồn thu từ sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn và cổ tức, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp Thành phố; rà soát nhu cầu điều chỉnh, bổ sung vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm của Thành phố, nhất là Dự án đường Vành đai 4.

Đối với Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về định hướng Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024, để báo cáo HĐND Thành phố trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo trình tự lập kế hoạch đầu tư công hằng năm được quy định tại Điều 56 Luật Đầu tư công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hội nghị cho ý kiến bước đầu về mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và thứ tự phân bổ vốn, danh mục dự án năm 2024, đảm bảo phải phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và HĐND Thành phố thông qua; phù hợp với quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Gia Huy

Top