Đánh giá các dự án đầu tư công để xử lý những vướng mắc phát sinh

24/04/2023 5:11 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ đầu tư các dự án đầu tư công cần được kiểm tra, đánh giá có trách nhiệm lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án phục vụ điều chỉnh dự án gửi cơ quan đầu mối kiểm tra theo quy định, để tổ chức kiểm tra trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Đánh giá các dự án đầu tư công để xử lý những vướng mắc, phát sinh - Ảnh 1.

Về kiểm tra khi điều chỉnh dự án đầu tư, các dự án đầu tư công, dự án PPP và dự án vốn nhà nước ngoài đầu tư công khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư phải thực hiện công tác kiểm tra trước khi điều chỉnh dự án theo quy định. Ảnh: Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của Thành phố năm 2023. Theo kế hoạch, đối với danh mục dự án kiểm tra, đánh giá đầu tư và cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện, kiểm tra định kỳ các dự án đầu tư năm 2023, gồm: Dự án đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có 44 dự án thuộc Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22-4-2022 của UBND thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố năm 2022 chưa được kiểm tra; 10 dự án mới không thuộc các kế hoạch kiểm tra đã ban hành.

Các dự án vốn ngoài ngân sách có 15 dự án thuộc Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22-4-2022 của UBND Thành phố ban hành chưa được kiểm tra; 11 dự án mới thuộc các nhóm dự án chưa được thanh tra, kiểm tra và một số dự án thuộc nhóm các dự án đã giải phóng mặt bằng đang xây dựng công trình một phần dự án, nay chủ đầu tư đang ngừng thực hiện, không theo quy định của pháp luật được các cơ quan rà soát khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8-6-2022 của UBND Thành phố về kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai để tổ chức kiểm tra, giám sát theo trình tự, thủ tục theo quy định.

Kế hoạch cũng nêu rõ, về kiểm tra khi điều chỉnh dự án đầu tư, các dự án đầu tư công, dự án PPP và dự án vốn nhà nước ngoài đầu tư công khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư phải thực hiện công tác kiểm tra trước khi điều chỉnh dự án theo quy định.

Chủ đầu tư các dự án nêu trên có trách nhiệm lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án phục vụ điều chỉnh dự án gửi cơ quan đầu mối kiểm tra theo quy định để tổ chức kiểm tra trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Về đánh giá đầu tư, UBND thành phố giao các sở quản lý chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục, Văn hóa - Thể thao lựa chọn tối thiểu 2 dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư hoặc đánh giá tác động của dự án theo quy định.

Thông qua kiểm tra phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án.

Phát hiện những hạn chế, bất cập của quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Thùy Chi 

Top