Hà Nội điều chỉnh tăng 4.240 tỉ đồng để bố trí vốn cho các dự án đầu tư công

04/04/2023 2:33 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, theo đó điều chỉnh tăng 4.240 tỉ đồng để bố trí vốn cho các dự án đầu tư công.

Hà Nội điều chỉnh tăng 4.240 tỉ đồng để bố trí vốn cho các dự án đầu tư công - Ảnh 1.

TP. Hà Nội quyết định điều chỉnh tăng 4.240 tỉ đồng để bố trí vốn cho các dự án đầu tư công. Ảnh: VGP

Theo đó, UBND Thành phố  sẽ điều chỉnh giảm 4.240 tỉ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó điều chỉnh giảm nguồn ngân sách trung ương hơn 1.999,9 tỉ đồng).

UBND thành phố cũng quyết định điều chỉnh tăng 4.240 tỉ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án, trong đó bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 là 3.840 tỉ đồng.

Vành đai 4 bao gồm dự án thành phần 1.1 là 3.290 tỉ đồng và Dự án thành phần 2.1 là 550 tỉ đồng; tăng 100 tỉ đồng thực hiện tạm ứng giải ngân linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư; tăng 200 tỉ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt; bố trí 100 tỉ đồng thực hiện tạm ứng giải ngân linh hoạt các nhiệm vụ lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán...

Căn cứ quyết định trên, các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ phê duyệt. Bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố.

Các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh nhất các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải ngân, thanh toán của các dự án, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các dự án thành phần của dự án và hoàn trả phần vốn đã được ứng cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Minh Anh

Top