Hà Nội ‘điểm tên’ đơn vị chậm quyết toán dự án dùng vốn đầu tư công

14/03/2023 3:26 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc TP. Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Hà Nội ‘điểm tên’ đơn vị chậm quyết toán dự án dùng vốn đầu tư công - Ảnh 1.

TP. Hà Nội còn 173 dự án đã hoàn thành nhưng chậm nộp hồ sơ quyết toán so với quy định, trong đó có 74 dự án cấp Thành phố, 89 dự án cấp huyện. Ảnh minh họa: Thùy Chi

Tính đến hết 31/12/2022 trên địa bàn TP. Hà Nội còn 173 dự án đã hoàn thành nhưng chậm nộp hồ sơ quyết toán so với quy định, trong đó có 74 dự án cấp Thành phố, 89 dự án cấp huyện.

Một số đơn vị còn nhiều dự án chậm quyết toán là: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (14 dự án cấp thành phố), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (10 dự án cấp thành phố); UBND huyện Quốc Oai (7 dự án cấp thành phố), UBND huyện Gia Lâm (5 dự án cấp thành phố), UBND huyện Chương Mỹ (2 dự án cấp thành phố, 27 dự án cấp huyện), UBND huyện Phú Xuyên (3 dự án cấp thành phố, 14 dự án cấp huyện).

Trong đó, một số đơn vị còn tồn đọng dự án chậm quyết toán kéo dài từ các năm trước như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội 7/14 dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội 4/10 dự án, UBND huyện Quốc Oai 4/7 dự án.

Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng, địa phương đẩy mạnh công tác quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Đồng thời lưu ý thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý, thanh, quyết toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng, công nợ.

Thu hồi ngay những khoản tồn đọng, chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, thực hiện tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt theo quy định.

Rà soát, tập trung giải quyết vướng mắc đối với các dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành đưa vào sử dụng một số hạng mục độc lập nhưng chưa hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ nghiệm thu của toàn bộ dự án để lập báo cáo quyết toán dự án theo đúng thời gian quy định.

Công khai tình hình quyết toán, tổng hợp danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để công khai trên báo, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Thực hiện báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian, đủ nội dung theo quy định; chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND thành phố khi báo cáo không đầy đủ tình hình quyết toán các dự án do mình làm chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến việc bố trí nợ sau quyết toán và điều hành ngân sách.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ những dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31.3.2023 để được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định.

Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành của dự án theo đúng quy định.

Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm công nợ của các dự án sau khi được phê duyệt quyết toán; chỉ đạo Chủ đầu tư kịp thời lập hồ sơ thanh toán, thu hồi các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán; đẩy nhanh số dự án đang thẩm tra, thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Tài chính xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư còn nhiều dự án chậm quyết toán, báo cáo UBND thành phố những vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).

Đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án theo quy định; công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Thùy Chi

Top