Hà Nội tiếp tục trồng mới cây xanh

05/07/2021 12:26 PM

(Chinhphu.vn) - Theo UBND thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục rà soát trồng mới, cải tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung thay thế cây xanh tạo không gian xanh, cảnh quan xanh tại một số tuyến đường có giải phân cách lớn và vỉa hè rộng và tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã hoàn thiện Kế hoạch trồng mới 500.000 cây xanh đô thị, cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa và đôn đốc hoàn thành 5 dự án xây dựng công viên trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025, trình UBND Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động lập kế hoạch cắt tỉa cây bóng mát năm 2021, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện quản lý, duy trì cây bóng mát trên địa bàn theo phân cấp, rà soát, kịp thời cắt sửa cây có cành ảnh hưởng đến giao thông, nặng tán, chặt hạ cây sâu mục thân, nổi rễ, nghiêng và gia cố cọc chống chưa đảm bảo kỹ thuật đối với cây mới trồng.

Tính đến cuối tháng 5/2021, trên toàn Thành phố đã trồng mới được 162 nghìn cây, trong đó: 99,4 nghìn cây đô thị, 62,5 nghìn cây lấy gỗ. Phân theo khu vực: 47,4 nghìn cây khu vực đô thị và 114,6 nghìn cây khu vực nông thôn (đạt 64,8% theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 9/2/2021 của UBND Thành phố, trong đó phấn đấu năm 2021 trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, lấy gỗ).

Từ đầu năm đến tháng 6/2021, Hà Nội  đã có 19,5 nghìn cây bóng mát được cắt tỉa, trong đó 2,6 nghìn cây bóng mát cắt hạ độ cao, làm thấp tán; gần 17 nghìn cây được cắt cành khô, vén tán, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc rà soát trồng mới, cải tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung thay thế cây xanh tạo không gian xanh, cảnh quan xanh tại một số tuyến đường có giải phân cách lớn và vỉa hè rộng và tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, UBND cấp huyện trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng cường công tác trồng bổ sung cây xanh. Đặc biệt tại các huyện Hoài Đức, Đan Phượng Đông Anh, Gia Lâm, thành phố Hà Nội tiếp tục lựa chọn nhà thầu triển khai sửa chữa, cải tạo chống xuống cấp vật kiến trúc trong công viên, vườn hoa. Duy trì thực hiện công tác cắt tỉa cây bóng mát kết hợp chỉnh trang đồng bộ trên các tuyến đường, nâng cao tính thẩm mỹ và hạn chế cây gãy đổ trong mùa mưa bão.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng và sửa chữa, thay thế một số cột chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng công cộng có nguy cơ gẫy đổ gây mất an toàn mùa mưa bão năm 2021; tiếp tục tổng hợp ý kiến các Sở, UBND các quận, huyện về rà soát bổ sung danh mục quản lý cây xanh trên các tuyến đường phố chưa có trong danh mục

Minh Anh

Top