Hà Nội: Tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm tăng 18,4%

01/03/2022 7:29 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 69 nghìn tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa là 64,1 nghìn tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 4,5 nghìn tỷ đồng, đạt 20,6% và tăng 40,3%. Thu từ dầu thô là 440 tỷ đồng, đạt 40% và tăng 48,9%.

Tổng thu ngân sách NN trên địa bàn Hà Nội 2 tháng đầu năm 2022 tăng 18,4% - Ảnh 1.

Hà Nội đạt mức thu ngân sách 69.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Một số lĩnh vực thu chủ yếu 2 tháng đầu năm: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện 9 nghìn tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4,8 nghìn tỷ đồng, đạt 21% và giảm 25,8%. Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 17,8 nghìn tỷ đồng, đạt 32,6% và tăng 32,1%; thuế thu nhập cá nhân 7,8 nghìn tỷ đồng, đạt 26,9% và tăng 24,6%. Thu tiền sử dụng đất 4,3 nghìn tỷ đồng, đạt 21,7% và tăng 2,7%. Thu lệ phí trước bạ 1,4 nghìn tỷ đồng, đạt 21,1% và tăng 22,2%. Thu phí và lệ phí 3,4 nghìn tỷ đồng, đạt 20% và tăng 18,1%.

Chi ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn TP. Hà Nội ước thực hiện 10,6 nghìn tỷ đồng, đạt 9,9% dự toán và tăng 22,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3,4 nghìn tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán và tăng 66,9%; chi thường xuyên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 13,1% và tăng 6,4%.

Năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách hơn 280.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước về số thu nội địa. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cục Thuế TP Hà Nội tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm với 6 nhóm giải pháp. Trong đó, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế…

Đặc biệt, để doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt được các chính sách thuế mới, nhất là chính sách hỗ trợ về thuế, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; chủ động xây dựng phương án tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2022; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả các chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế...

Minh Anh

Top