Hà Nội: Vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng

23/12/2021 5:00 PM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội trong tháng 12 tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, dự kiến đến 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 2.482.165 tỷ đồng, tăng 12,64% so với 31/12/2020. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.266.828 tỷ đồng chiếm 91,32% và tăng 13,99%, dư nợ ngắn hạn tăng 15,44%, dư nợ trung và dài hạn tăng 12,91%; dư nợ VND tăng 15,27%, dư nợ ngoại tệ tăng 2,61% so với 31/12/2020.

Thực hiện các chương trình tín dụng, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến 31/12/2021 ước tính dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 205.601 tỷ đồng, chiếm 9,07%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 118.328 tỷ đồng, chiếm 5,22%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 435.118 tỷ đồng, chiếm 19,2%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 52.084 tỷ đồng, chiếm 2,43%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 8.569 tỷ đồng, chiếm 0,38%; cho vay chính sách xã hội đạt 10.835 tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 549.935 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn dự kiến đạt 4.251.256 tỷ đồng, tăng 10,36% so với 31/12/2020. Trong đó, tiền gửi VND tăng 11,73%, tiền gửi ngoại tệ tăng 2,8%; tiền gửi tiết kiệm tăng 7,49%, tiền gửi thanh toán tăng 12,91% so với 31/12/2020.

Dự kiến đến 31/12/2021, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,90%/tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Minh Anh

 

Top