Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

09/01/2022 5:55 PM

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn của thành phố.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 1.

Theo Kế hoạch của TP. Hà Nội về việc thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn nhằm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hà Nội, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Đối tượng tham gia kế hoạch là các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch mua, bán trên sàn thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; Các sàn TMĐT tham gia kế hoạch để hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp quảng bá sản phẩm nông nghiệp, giao dịch bán, mua trên sàn TMĐT theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngay 21/7/2021, bao gồm: Sàn Postmart.vn - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Sàn Voso.vn - Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

Sở NN&PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bên liên quan và các sàn thương mại điện tử sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng trên sàn cho các hộ sản xuất.

Các sàn thương mại điện tử xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ sản xuất trong quy trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử; đồng thời, triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên sàn thương mại điện tử để bảo đảm chất lượng sản phẩm…

Sở NN&PTNT hỗ trợ kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp tham gia tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử; kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản.

Sở Công Thương hỗ trợ các sàn thương mại điện tử thủ tục xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu…

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ các hộ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên từng địa bàn; Các sàn thương mại điện tử đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp công nghệ, hợp tác với các doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố giúp người dân tại các địa phương khác trong nước và quốc tế có thể mua sản phẩm một cách thuận tiện, nhanh chóng ngay cả trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện hạn chế di chuyển do dịch bệnh COVID-19; có chính sách hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp mới tham gia sàn thương mại điện tử...

Nguyên Phương


Top