Hỗ trợ giá nước sạch đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách

19/07/2023 8:56 AM

(Chinhphu.vn) - Để hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, TP. Hà Nội có chính sách hỗ trợ giá nước sạch đối với người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Hỗ trợ giá nước sạch đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 1.

Để bảo đảm chất lượng nước sau khi tăng giá, TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ chất lượng nước. Ảnh: Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản 2174/UBND-KTTH gửi các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị cấp nước trên địa bàn TP. Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trước đó, ngày 7/7/2023, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội, thay thế Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/92013.

Theo đó, giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt được điều chỉnh tăng theo 2 lộ trình: Từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023 và từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024; áp dụng với từng nhóm khách hàng sử dụng nước khác nhau.

Đáng chú ý, theo Quyết định 3541/QĐ-UBND, TP. Hà Nội có chính sách hỗ trợ người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. 

Theo đó, áp mức giá nước sạch là 5.973 đồng/m3- giữ nguyên theo mức giá nước sạch tại Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 cho 10m3 đầu tiên ở cả 2 lộ trình tăng giá nước.

Nhằm tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cung cấp danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện và danh sách điều chỉnh (nếu có) theo quy định; cung cấp, thực hiện công khai danh sách hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định và phối hợp, cung cấp danh sách gửi các đơn vị cấp nước trước ngày 20/7/2023; trong quá trình thực hiện, trường hợp điều chỉnh danh sách thì kịp thời công khai và cung cấp danh sách để đơn vị cấp nước thực hiện thu đúng đối tượng theo quy định.

Để bảo đảm chất lượng nước sau khi tăng giá, TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ chất lượng nước. Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn. Định kỳ (6 tháng và cuối năm) báo cáo UBND TP. Hà Nội về kết quả thực hiện.

Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra về việc áp dụng định mức dự toán sản xuất nước sạch, quản lý và vận hành mạng cấp nước và cơ cấu khách hàng sử dụng nước sạch của các đơn vị cấp nước.

Tổng hợp các khó khăn vướng mắc của các đơn vị cấp nước trong quá trình triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính để xem xét, báo cáo UBND TP. Hà Nội theo quy định.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu thành lập Tổ công tác thẩm định phương án giá nước sạch theo lộ trình cho giai đoạn tiếp theo, trình UBND TP. Hà Nội xem xét trên cơ sở đề xuất của các đơn vị cấp nước.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng hướng dẫn về đối tượng sử dụng nước sạch, nhóm khách hàng sử dụng nước sạch quy định.

Hướng dẫn việc áp dụng giá bán buôn nước sạch và việc tổ chức thực hiện điều hòa mức giá bán buôn giữa các đơn vị cấp nước theo quy định.

Sở TT&TT tuyên truyền về việc nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, hiệu quả của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tạo đà phát triển nguồn cung cấp và mạng lưới cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn.

UBND TP. Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền về việc thực hiện Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND TP. Hà Nội phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn.

Thùy Chi

Top