Hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề

06/03/2019 12:22 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề, Sở đã trình Thành phố quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố với 6 điều.

Làng nghề ở huyện Phú Xuyên

Cụ thể, đó là quy định về Điều kiện về tiêu chí môi trường trong việc xét, công nhận làng nghề; Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm; Biện pháp bảo vệ môi trường đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Hương ước, Quy ước bảo vệ môi trường làng nghề; Chính sách ưu đãi cho công tác bảo vệ môi trường đối với làng nghề được công nhận; Thông tin và báo cáo.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề (chiếm 59% tổng số làng trên địa bàn), trong đó có 305 làng nghề được công nhận theo tiêu chí làng nghề hiện nay của Chính phủ. Các làng nghề đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết lao động dư thừa tại các địa phương…

Tuy nhiên đa số các làng nghề là sản xuất quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu và thiết bị đơn giản, thủ công, hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu thấp, mặt bằng sản xuất hạn chế. Việc đầu tư cho xây dựng các hệ thống bảo vệ môi trường như xử lý, giảm thiểu chất thải (lỏng, rắn và khí) từ các quá trình sản xuất rất ít được các cơ sở quan tâm. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe cho chính gia đình của người lao động còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề đang là mối đe dọa lớn tới hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng dân cư, sự phát triển của chính các làng nghề và là một trong những thách thức lớn, rất khó kiểm soát, chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Vì thế, việc ban hành các quy định này sẽ là cơ sở để bảo vệ môi trường làng nghề được tốt hơn.

Minh Anh 

Top