Hội nghị Quy trình về công tác nhân sự của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP khóa XVI

13/10/2021 3:01 PM

(Chinhphu.vn)- Ngày 13/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thiện Tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu danh sách trích ngang nhân sự; tham gia thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Vấn đề nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình 5 bước, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định.

Kết quả, 100% đại biểu nhất trí cao danh sách nhân sự dự kiến tái cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách dự kiến nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; danh sách nhân sự không tái cử Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, tính đến ngày 7/10, 100% hội liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, chương trình tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2021.

Thiện Tâm

Top