Hơn 220.000 lao động tự do được hỗ trợ an sinh xã hội

15/10/2021 9:05 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7/2021 đến cuối ngày 14/10/2021, tổng nguồn lực thành phố Hà Nội chi hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là hơn 1.500 tỷ đồng.

Hà Nội đã hỗ trợ cho hơn 3,37 triệu lượt người, gia đình, hộ kinh doanh gặp khó khăn do COVID-19

Nguồn kinh phí từ ngân sách gần 1.170 tỷ đồng để chi cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chính sách theo quy định của trung ương và chính sách đặc thù của thành phố; còn nguồn xã hội hóa hơn 390 tỷ đồng để chi hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng gặp khó khăn.

Trong đó, nguồn kinh phí ngân sách gần 872 tỷ đồng được hỗ trợ cho hơn 1,75 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn theo nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Triển khai được 11/12 nhóm chính sách

Gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ gồm 12 nhóm chính sách và đến thời điểm này, Hà Nội đã triển khai được 11/12 nhóm chính sách. Còn nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động chưa đến với đối tượng thụ hưởng là do các cơ quan chức năng chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị hỗ trợ.

Các chính sách có nhiều người thụ hưởng là giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng mức đóng 0%, đã có 1,423 triệu lao động được tiếp cận, thụ hưởng. Với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đã có 30/30 quận, huyện, thị xã ra quyết định hỗ trợ cho gần 306.000 lao động.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), 30/30 quận, huyện, thị xã đã triển khai tích cực. Đến nay, toàn Thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho gần 229.000 lao động với số tiền gần 343 tỷ đồng (1,5 triệu đồng/người).

Nguồn kinh phí từ ngân sách gần 298 tỷ đồng đã đến với hơn 289.000 người, hộ kinh doanh hưởng theo các chính sách hỗ trợ an sinh đặc thù của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh các chính sách của Trung ương và Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí hơn 89 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để quyết định hỗ trợ cho 175.117 hộ nghèo và nhiều đối tượng khác, bao gồm cả một số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Từ nguồn lực vận động xã hội hóa, toàn Thành phố đã giúp đỡ, hỗ trợ cho 1,059 triệu lượt người, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền hơn 304 tỷ đồng...

Như vậy, Hà Nội đã hỗ trợ cho hơn 3,37 triệu lượt người, gia đình, hộ kinh doanh gặp khó khăn do COVID-19.

Minh Hương

Top