Hơn 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11

29/11/2021 4:40 PM

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 11, Thành phố có 2.513 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 40,4 nghìn tỷ đồng, tăng 96%.

Trong tháng 11, trên địa bàn TP. Hà Nội có 732 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 62%; đồng thời có 620 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 26% cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 11 tháng năm 2021, Hà Nội có 22,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 307,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2%; thực hiện thủ tục giải thể cho 2,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 23%; 11,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 14%; 9,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 64%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Theo thống kê, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 11 ước tính tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,2%; khu vực Nhà nước giảm 2,2%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 3,3%.

Chia theo ngành kinh tế, trong 11 tháng năm 2021, lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 1,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,8%; ngành khai khoáng giảm 33,7%.

Minh Anh

 

Top