Hơn 5,1 triệu lượt đối tượng khó khăn vì dịch COVID-19 đã được hỗ trợ

06/12/2021 9:43 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 01/12, toàn Thành phố đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 5,152 triệu lượt đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng kinh phí 6.130 tỷ đồng.

Hà Nội: Hơn 5,1 triệu lượt đối tượng khó khăn vì dịch COVID-19 đã được hỗ trợ

Trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 5.724,2 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 405,2 tỷ đồng.

Các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,98 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với 12/12 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội với kinh phí 1.465,1 tỷ đồng. 

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến nay, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội đã chi trả cho 1,625 triệu người lao động đang tham gia BHTN và người lao động tạm dừng BHTN, với tổng số tiền 3.954 tỷ đồng. 

Các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 292.575 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 305 tỷ đồng, thực hiện theo chính sách đặc thù cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã trích kinh phí 82,98 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ cho 162.529 người khó khăn trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả một số người nước ngoài khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội).

Bên cạnh đó, từ khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 đến nay, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà  của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho gần 1,1 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 322,8 tỷ đồng. 

 

Top