Hợp tác xã phát triển kinh tế tuần hoàn

13/10/2023 11:07 PM

(Chinhphu.vn) - Việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mô hình kinh tế tập thể, tăng cường liên kết với các đơn vị doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Hợp tác xã phát triển kinh tế tuần hoàn- Ảnh 1.

HTX kiểu mới kết hợp mô hình nông nghiệp sinh thái, HTX Dâu tây và Nho Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) mang lại giá trị kinh tế. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc HTX nông nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ cho biết, HTX sau khi được củng cố và kiện toàn Ban Quản trị có năng lực, năng động tìm kiếm thị trường thì cũng đã kết nối được với đơn vị doanh nghiệp hợp tác đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao trồng dưa bao tử trên diện tích 10 ha với hơn 100 thành viên hợp tác xã tham gia. Đồng thời tự chủ quản lý, xây dựng định hướng tổ chức sản xuất trên cơ sở đồng thuận của các thành viên HTX, xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm đang là hướng đi đúng, trúng mà đơn vị đã lựa chọn.

Theo bà Vũ Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ, trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 50 HTX, trong đó, 23 HTX nông nghiệp toàn xã, 27 HTX chuyên ngành dịch vụ; 43 HTX đang hoạt động, 7 HTX ngừng hoạt động. Trong đó có một số HTX hoạt động hiệu quả là: Hát Môn, Ngọc Tảo, Thọ Lộc, Phụng Thượng, Thượng Cốc. Hay một số HTX đạt hiệu quả cao nhờ làm dịch vụ về điện, chợ dân sinh, dịch vụ mạ khay - máy cấy, nước sạch, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm... Các HTX trung bình và yếu chủ yếu thực hiện dịch vụ truyền thống.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và trang trại, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội chia sẻ, phát triển HTX nông nghiệp đã góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, Luật HTX năm 2023 với nhiều điểm mới so với Luật HTX năm 2012 đã thể chế hoá đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới để tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển, bao gồm: Chính sách phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn; chính sách đất đai; chính sách thuế, phí và lệ phí; chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm; chính sách ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chính sách tiếp cận và nghiên cứu thị trường; chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị. Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Thành phố Hà Nội hiện có 1.389 HTX nông nghiệp, trong đó, có 1.149 HTX đang hoạt động; 240 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Theo kết quả đánh giá, năm 2022, có 61,02% HTX được xếp loại khá và tốt; 34,9% HTX xếp loại trung bình và 4,06% loại yếu. Trong số các HTX hoạt động hiệu quả, toàn Thành phố đã hình thành 166 HTX sản xuất tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 134 HTX nông nghiệp với 448 sản phẩm được công nhận là OCOP; 80 HTX nông nghiệp có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; 68 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 6 HTX phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và 4 HTX phát triển du lịch sinh thái… 

Bên cạnh đó, Hà Nội đã hình thành các nhóm HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo định hướng phát triển nông nghiệp Thành phố như mô hình HTX rau quả sạch Chúc Sơn huyện Chương Mỹ tiêu biểu về chuyển đổi số trong sản xuất rau, HTX Hoàng Long huyện Thanh Oai; HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức huyện Gia Lâm; HTX thủy sản công nghệ cao Đại Áng huyện Thanh Trì tiêu biểu trong liên kết tiêu thụ và chuỗi giá trị;… Đây sẽ là những hạt nhân tiên phong trên con đường xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ, nông nghiệp xanh của Thủ đô Hà Nội.

Thiện Tâm

* Trang thông tin có sự phối hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội

Top