Hướng đến xây dựng chính quyền đô thị thông minh, sát với nhân dân

15/05/2018 1:19 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/5, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì hội thảo vào Chuyên đề 03 “Thực trạng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của HĐND, UBND quận, thị xã và đề xuất các giải pháp đổi mới chính quyền đô thị ở các quận, thị xã của TP. Hà Nội”.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội thảo. Ảnh: Diệp An

Năm 2017, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 22-KL/TƯ ngày 7/11/2017, trong đó nêu rõ “Đồng ý TP. Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật”. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-ND/TƯ ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đây là những căn cứ quan trọng để TP. Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Thành ủy Hà Nội cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP. Hà Nội, trong đó xác định xây dựng 8 chuyên đề trọng tâm.

Tại hội thảo, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Chuyên đề 03 có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi chỉ khi xác định được mô hình chính quyền đô thị thì từ đó mới xác định được việc tổ chức sắp xếp của cả hệ thống chính trị, mối quan hệ cùa các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền đô thị. Bên cạnh đó là các vấn đề liên quan như việc xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách trong tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, việc phân cấp, ủy quyền của các cơ quan nhà nước được thực hiện như thế nào trong mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Tuy nhiên, so với yêu cầu sự phát triển riêng có của Thủ đô cùng với mong muốn xây dựng một thành phố hiện đại, thông minh, chính quyền sát với người dân và phục vụ nhân dân tốt hơn thì việc tổ chức chính quyền địa phương theo quy định hiện nay thì chưa đáp ứng được. Vì vậy HĐNT TP. Hà Nội mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các đồng chí đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý để có cách nhìn tổng quát, thực tiễn, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cũng như hoàn thiện hơn trong việc xây dựng các mô hình chính quyền đô thị ở quận, thị xã của Thành phố.

Đối với nội dung đề xuất các giải pháp, các phương án xây dựng mô hỉnh chính quyền đô thị các quận, thị xã, khi xây dựng đề án, để đảm bảo tính khả thi, Ban Chỉ đạo cũng như Thường trực HĐND Thành phố cũng đã xác định giới hạn, phạm vi nghiên cứu với quan điểm là: Việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị của Hà Nội được thực hiện trên cơ sở các quy định của Hiến pháp 2013, có thể vượt trên các quy định của các luật khác (như Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước.,.) nhưng không được vi hiến và phải đảm bảo phù hợp thực với thực tiễn của TP. Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, thành viên Tổ soạn thảo cho biết đề án xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội có 3 nội dung: Mô hình tổ chức, thẩm quyền phân cấp và cơ chế chính sách. Liên quan đến vấn đề có tổ chức HĐND ở cấp quận, phường, qua thực tế khảo sát ở một số tỉnh thành, việc này không ảnh hưởng đến chất lượng công tác. Về phương án không tổ chức HĐND cấp phường quận, Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Huy Sáng cho hay sẽ có quy định cụ thể về thẩm quyền, danh mục các vấn đề được quyền quyết định; trước khi quyết định các vấn đề quan trọng phải mời cấp ủy cùng cấp, các tổ chức đoàn thể đến tham góp.

Những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, giải pháp nhằm hoàn thiện đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP. Hà Nội trong thời gian tới. Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Thành phố đang tiến hành khảo sát cụ thể HĐND các cấp đang thực hiện bao nhiêu phần việc, chưa hiệu quả ở chỗ nào để xem xét kỹ càng trước khi lựa chọn các phương án và phải chuẩn bị kỹ càng để có thể áp dụng vào năm 2020.

Diệp An

Top