Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

19/09/2023 7:58 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội khuyến khích người dân phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2023, trên toàn quốc.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 - Ảnh 1.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3, tháng 9 hằng năm).Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành công văn về hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3, tháng 9 hằng năm).

Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Năm nay, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn có chủ đề: "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn". Để đạt kết quả cao, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng, như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, mương... Trong đó, tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Đồng thời, khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2023, trên toàn quốc.

Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên.

Xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Thùy Chi

Top