Huy động được 11.710 tỷ đồng TPCP

20/12/2018 1:23 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 10 năm là: 5.000 tỷ đồng, 15 năm là 5.000 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 11.710 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 17 thành viên dự thầu, huy động được 5.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,1%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,1%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 4.710 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 161.487 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Huy Thắng

Top