Huy động hơn 2.600 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng

26/03/2018 3:37 PM

(Chinhphu.vn)-Theo thống kê, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội 3 tháng đầu năm ước đạt 2.684 nghìn tỷ đồng, tăng 1,76% so với 31/12/2017.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 2,83%; tiền gửi thanh toán tăng 1,08%, tiền gửi VNĐ tăng 1,9%; tiền gửi ngoại tệ tăng 1,53%. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội. 

Dư nợ cho vay 3 tháng đầu năm ước đạt 1.632 nghìn tỷ đồng, tăng 2,04% so với thời điểm 31/12/2017, tăng 18,04% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu tổng dư nợ, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.425 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,3%, tăng 2,32% so với 31/12/2017; dư nợ ngắn hạn chiếm 38,8%, tăng 2,87%; dư nợ trung và dài hạn chiếm 61,2%, tăng 1,53%; dư nợ bằng VNĐ tăng 2,18%; dư nợ bằng ngoại tệ tăng 1,22%.Tỷ lệ nợ quá hạn hiện chiếm 2,8% tổng dư nợ.

Minh Anh

Top