Huy động vốn tín dụng của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng

21/02/2023 10:55 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội, trong tháng 2/2023, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Huy động vốn tín dụng của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng - Ảnh 1.

Cụ thể, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đến cuối tháng 02/2023 ước đạt 4.964.445 tỷ đồng, tăng 1,73% so với 31/12/2022. Trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 1,76%, tiền gửi thanh toán tăng 1,95% so với 31/12/2022.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng nhà nước, các TCTD trên địa bàn tập trung vào việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu tín dụng, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đến cuối tháng 02/2023 ước đạt 3.004.067 tỷ đồng, tăng 1,97% so với 31/12/2022. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng  1,9%, dư nợ trung và dài hạn tăng 2,01%; dư nợ VND tăng 2,13%, dư nợ ngoại tệ tăng 0,3% so với 31/12/2022. 

Dự kiến đến hết tháng 2/2023 nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,9% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội đến cuối tháng 2/2023 dự kiến dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 252.632 tỷ đồng, chiếm 9,06%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 534.962 tỷ đồng, chiếm 19,19%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 145.278 tỷ đồng, chiếm 5,21%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 66.253 tỷ đồng, chiếm 2,38%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 10.390 tỷ đồng, chiếm 0,37%; cho vay chính sách xã hội đạt 13.412 tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 552.928 tỷ đồng.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 về việc hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NHNN Việt Nam. 

Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chi nhánh ngân hàng thương mại trong việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, chủ động giải đáp, xử lý khó khăn vướng mắc phát sinh.

Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội đề nghị thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 bám sát các các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn vay. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Minh Anh

Top