Khắc phục những chỉ số thành phần còn thấp trong Chỉ số PAPI, PCI

03/07/2024 2:08 PM

(Chinhphu.vn) - Tại phiên chấn vấn HĐND TP. Hà Nội sáng 3/7, các đại biểu quan tâm vấn đề nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng chậm giải quyết hồ sơ; một số chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội còn thấp; đơn giản hóa TTHC sau khi đã đẩy mạnh phân cấp uỷ quyền…

Khắc phục những chỉ số thành phần còn thấp trong Chỉ số PAPI, PCI- Ảnh 1.

Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Quân thông tin tại phiên chất vấn - Ảnh: VGP/GH

Sẽ ban hành quy trình liên thông giữa các sở, ngành để hạn chế chậm muộn

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Hằng (huyện Thường Tín) đề nghị giám đốc các sở TN&MT, KH&ĐT quan tâm để khắc phục tình trạng chậm giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Hoàng Thị Thuý Hằng về chậm, muộn hồ sơ đăng ký kinh doanh, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Quân cho biết, số hồ sơ đăng ký kinh doanh trong 3 năm Sở bị chậm, muộn là 16.157 hồ sơ. Số tuyệt đối lớn nhưng tính trung bình mỗi năm chỉ là 0,7%.

Trong 3 năm qua, Sở KH&ĐT đã giải quyết trên 762.000 hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn, tính trung bình mỗi ngày giải quyết hơn 1.000 hồ sơ. Đây là số lượng hồ sơ rất lớn phải giải quyết hàng ngày theo ông Lê Anh Quân.

Về nguyên nhân, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Quân cho biết, có nguyên nhân khách quan liên quan đến tổng thuế, mã số thuế và thực hiện đăng ký trên hệ quốc gia... "Qua việc này chúng tôi cố gắng thời gian tới công tác cải cách hành chính của Sở tốt hơn, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết.

Qua kiểm tra công vụ cũng như giám sát của HĐND, Sở đã tiến hành rà soát 3 quy chế của Sở: quy chế làm việc, quy chế đánh giá cán bộ hàng tháng gắn với Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy và vấn đề bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, tiếp tục phân công nhiệm vụ minh bạch, rõ ràng trong thời gian tới. Bên cạnh đó Sở sẽ tiếp tục thường xuyên rà soát quy trình nội bộ.

Sở đã rà soát, ban hành 42 quy trình nội bộ, trong năm nay sẽ tiếp tục rà soát ban hành và sẽ đưa ra bộ phận "một cửa" với các quy trình đủ điều kiện để dễ quản lý và tránh nhũng nhiều tới người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Sở sẽ tham mưu UBND Thành phố ban hành quy trình liên thông giữa các sở, ngành để hạn chế chậm muộn.

Đối với hồ sơ chậm, muộn của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Giám đốc Sở TN&MT Lê Thanh Nam cho biết, các TTHC của ngành TN&MT có 107 thủ tục. Hiện nay, 100% thủ tục được Thành phố công bố và xây dựng quy trình giải quyết TTHC.

Đối với một số liên quan vướng mắc như hơn 300 hồ sơ chậm muộn của ngành TN&MT, Sở sẽ cho rà soát và nếu có chậm muộn, sẽ cho gửi công văn xin lỗi. Tuy nhiên, có một số hồ sơ do lỗi của cán bộ, Sở sẽ có kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tổng hợp số liệu từ đầu năm 2024, số lượng hồ sơ Sở TN&MT tiếp nhận là hơn 300.000 hồ sơ và đã giải quyết xong 267.000 hồ sơ. Riêng TTHC, Sở kiểm soát hàng tuần và xây dựng minh bạch nội dung giải quyết hồ sơ tránh tình trạng mỗi nơi có quan điểm khác nhau trong giải quyết.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Tổ Mỹ Đức) về kết quả triển khai Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Lê Thanh Nam nêu, ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để minh bạch hóa, đơn giản thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và phục vụ công tác quản lý của ngành.

Từ năm 2018 đến nay, UBND thành phố đã 3 lần gia hạn cho Sở hoàn thành Dự án. Gần đây nhất, UBND thành phố ra quyết định phê duyệt thời gian triển khai thực hiện dự án đến hết năm 2025. Tuy nhiên, Sở phấn đấu từ nay đến 31-12-2024 sẽ vận hành Dự án cùng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.

Khắc phục những chỉ số thành phần còn thấp trong Chỉ số PAPI, PCI- Ảnh 2.

Chánh Văn phòng UBND Trương Việt Dũng - Ảnh: VGP/GH

Tỷ lệ chậm, muộn nhiệm vụ giảm từ 21% còn 12%

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc tham mưu UBND TP. Hà Nội về đơn giản hóa TTHC sau khi đã đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền, Chánh Văn phòng UBND Trương Việt Dũng cho biết, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) trên toàn Hà Nội là 1.875 TTHC, đến nay phương án phân cấp, ủy quyền là 613 TTHC. Thời gian tới sẽ tiếp tục phân cấp, ủy quyền 517 TTHC.

Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC của Hà Nội theo Chính phủ giao là trên 57%. Theo đó, mức trung bình của cả nước Chính phủ quy định là trên 20%, riêng Hà Nội là trên 57%. Triển khai chỉ đạo này, Văn phòng UBND TP. Hà Nội và các sở, ngành với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã xây dựng và đến nay đơn giản hóa được 1.070/1.875 TTHC (đạt 50,4%).

Thành phố đã thành lập tổ công tác từ 8/2023 đến ngày 2/7/2024 có 74.661 nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ chậm muộn nhiệm vụ Trung ương, Thành ủy, HĐHD giao, trước đây là 21% nay giảm còn 12%.

Tổ công tác đã ký 25 văn bản nội bộ, họp 15 cuộc, từ đó đã tác động làm thay đổi nhận thức các sở, ngành và thành lập tổ chuyên trách để đôn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau khi Chỉ thị 24-CT/TU (ngày 7/8/2023) của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội"ban hành thì Văn phòng UBND đã ban hành trên 524 văn bản đôn đốc, phê bình trách nhiệm các sở, ngành, từ đó có chuyển biến rất tích cực, các sở ngành đã nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ.

Khắc phục những chỉ số thành phần còn thấp trong Chỉ số PAPI, PCI- Ảnh 3.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Tổ Mỹ Đức) nêu câu hỏi - Ảnh: VGP/GH

Gắn trách nhiệm trong nâng cao các Chỉ số PAPI, PCI

Đại biểu Đoàn Việt Cường (Đông Anh) đặt câu hỏi tới Giám đốc Sở Nội vụ trước thực tế một số chỉ số thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) còn thấp và đề nghị cho biết giải pháp trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, về lĩnh vực cải cách hành chính, trong những năm qua, Thành phố luôn dành sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội có chuyển biến tích cực, được Trung ương đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc Hà Nội đã được tập trung chỉ đạo và có những chuyển biến trong kết quả thực hiện. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) từ năm 2021 đến nay luôn nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. 

Về các giải pháp để tiếp tục nâng cao các chỉ số thành phần trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) còn thấp, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Thành phố đã có kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, tồn tại của năm trước.

"Trách nhiệm đó thuộc về các sở, ban, ngành và địa phương, cơ quan, đơn vị", Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh và cho biết các sở, ban, ngành đã có chỉ đạo hàng quý, hàng tháng với những nhiệm vụ rất cụ thể.

Những nội dung được đưa ra trong Chỉ số PAPI đều gắn bó chặt chẽ với đời sống người dân và dân sinh diễn ra ở cấp cơ sở, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn. 

Cũng theo Sở Nội vụ, các chỉ số đạt thấp làm giảm chỉ số PAPI có ở 3 nội dung: Quản trị môi trường, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và chỉ số TTHC giảm rất mạnh so với các chỉ số khác. Cả 3 nội dung này làm giảm chỉ số PAPI của Hà Nội.

Với các giải pháp sắp tới, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và gắn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc người đứng đầu chính quyền ở UBND cấp huyện, xã trong thực hiện các yêu cầu trong nâng cao chỉ số PAPI.

Cũng liên quan đến các vấn đề cải cách hành chính, liên quan đến Chỉ số PCI, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Anh Quân cho biết thêm, Chỉ số PCI gồm có 10 chỉ số và 142 chỉ số thành phần. Qua đánh giá năm 2023, Hà Nội đứng thứ 28 (giảm 8 bậc so với năm 2022). Trong đó có 5 chỉ số tăng bậc và 5 chỉ số giảm bậc. Trong số 142 chỉ số thành phần, theo chỉ đạo UBND TP, Sở đã làm việc với sở, ngành phân tích và xây dựng đánh giá, từ đó, chỉ ra 20 đầu mối sở, ngành có liên quan Chỉ số PCI, trong đó Sở chịu trách nhiệm liên quan 2 chỉ số.

Giám đốc Sở KH&ĐT cũng cho biết, thời gian qua, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách hành chính và đã giao Viện Kinh tế Phát triển đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện, sở, ngành. Thành phố cũng đã thành lập Đoàn công tác kiểm soát các hồ sơ, nhiệm vụ giao.

"Đây là những giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số PCI của Hà Nội trong thời gian tới", Giám đốc Sở KH&ĐT nhận định.

Gia Huy


Top