Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ

27/07/2023 6:26 PM

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội đang tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức và công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các địa phương, đơn vị.

Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trong cuộc kiểm tra tại Sở NN&PTNT tháng 7/2023 - Ảnh: VGP/GH

Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Các Đoàn kiểm tra của Thành uỷ Hà Nội đang làm việc với các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về "Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo", Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 về "Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố", Quy định 05-QĐ/TU và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại Sở NN&PTNT, Đoàn kiểm tra do Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn. Lãnh đạo Sở cho biết, hời gian qua, công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp đảm bảo theo quy định. Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động được triển khai kịp thời, các đơn vị trực thuộc Sở đều đã được phê duyệt đề án vị trí việc làm. Việc sắp xếp, bố trí, điều động công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị cơ bản đáp ứng theo đúng vị trí việc làm, phù hợp chuyên môn, chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy năng lực, sở trường công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ năm 2022 đến nay, cán bộ diện Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố quản lý đã phân cấp về Sở thực hiện quy trình về công tác cán bộ, qua đó, đã phát huy được vai trò của chủ động của đơn vị và đảm bảo tính kịp thời trong công tác cán bộ.

Tại Sở NN&PTNT, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhấn mạnh, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", mọi sự thành bại đều từ công tác cán bộ, trong khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Sở đa ngành nghề, lĩnh vực, đội ngũ bộ máy lớn, số cán bộ nhiều, vì thế, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện tốt quy định của Đảng về công tác cán bộ, đảm bảo thực chất từ công tác quy hoạch, đến chất lượng đánh giá sử dụng, đào tạo... Trong đó, cần chủ động đào tạo bồi dưỡng nhiều chuyên ngành và đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ với quan điểm "công tâm, khách quan, minh bạch". 

Bên cạnh đó, Sở cũng cần có giải pháp để khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm. Ban Giám đốc Sở phải gương mẫu vấn đề này để các phòng ban, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả công việc, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tại huyện Thanh Trì, lãnh đạo huyện cho biết đơn vị đã đổi mới trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu lần đầu tiên được lượng hóa trong Nghị quyết 04 của Thành ủy, Kế hoạch 63 của Huyện ủy.

Nổi bật là công tác sắp xếp, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ của huyện dần đi vào nề nếp và nhận được sự quan tâm, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đến nay, huyện đã thực hiện bố trí, sắp xếp 12/16 đồng chí Bí thư Đảng ủy, 5/16 đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn không là người địa phương, đạt tỷ lệ 53,1% (vượt 3,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết 04 của Thành ủy). Dự kiến đợt 2 năm 2023 phấn đấu nâng tỷ lệ Chủ tịch UBND xã, thị trấn không là người địa phương lên 50%.

Sau khi được sắp xếp, luân chuyển, điều động chuyển đổi vị trí công tác, các cán bộ đã chủ động tiếp cận công việc nhanh chóng, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; có nhiều đổi mới trong tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các xã, thị trấn đã từng bước nâng cao vai trò, vị thế của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đề nghị huyện tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác cán bộ, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới khi xã lên phường, huyện lên quận.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý và giáo dục cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong công tác cán bộ…

Đổi mới trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ

Đối với huyện Phúc Thọ, trong quá trình triển khai, huyện Phúc Thọ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như việc thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ được thực hiện theo lộ trình, chia theo nhóm, lĩnh vực. Mỗi đợt luân chuyển, huyện ủy đều tổ chức gặp mặt tập thể lãnh đạo nơi đi, nơi đến, cá nhân các đồng chí trong diện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để trao đổi, lắng nghe quan điểm, nguyện vọng, tâm tư cũng như đề xuất, kiến nghị.

Công tác cán bộ của Đảng bộ huyện Phúc Thọ đã có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Giữ vững quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm chất lượng, tính tổng thể, liên thông giữa các vị trí, chức danh, các cấp, các ngành, các địa phương.

Công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định. Trong đó, 91 đồng chí được luân chuyển, điều động; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo triệu tập, yêu cầu, quy định.

Đối với việc thực hiện chủ trương 50% bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương, từ việc chỉ có 6/42 đồng chí (tỷ lệ 14,3%) vào tháng 11/2021, đến tháng 3/2023, huyện đã thực hiện được 21/42 đồng chí (tỷ lệ 50%), hoàn thành trước thời hạn theo Nghị quyết 04 đề ra.

Ghi nhận kết quả huyện Phúc Thọ đạt được trong triển khai các nghị quyết, quy định, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức đề nghị, các việc liên quan đến cán bộ như rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp luân chuyển cần đánh giá hàng năm. Cùng đó, cần đánh giá hiệu quả việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ. Đồng thời, tiếp tục rà soát việc bố trí, sắp xếp cán bộ, nắm bắt tâm tư và bám sát theo quy định.

Hòa An

Top