Khai thác hiệu quả cơ chế đặc thù để Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

01/07/2024 12:57 PM

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị TP. Hà Nội chủ động nghiên cứu, rà soát, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai, thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi); phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để luật Thủ đô đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực ngay khi có hiệu lực.

Khai thác hiệu quả cơ chế đặc thù để Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhận định Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu của cả nước - Ảnh: VGP/GH

Sáng 1/7, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất vui mừng, phấn khởi khi thấy thời gian qua, Hà Nội đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Nổi bật là 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, thu ngân sách tăng cao, các cân đối lớn được đảm bảo. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6,0% (cao hơn bình quân chung cả nước); thu ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 252.054 tỷ đồng, bằng 61,7% so với dự toán và tăng 12,5% so với cùng kỳ…

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong thành tựu chung của Thành phố, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của HĐND cùng sự đồng hành, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội khóa XV. HĐND TP. Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội giá rất cao năng lực cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương cũng như của Thành uỷ trong tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để Thành phố hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá, HĐND TP. Hà Nội rất nhạy bén, linh hoạt, tạo thành tiền đề rất quan trọng cho hoạt động của HĐND. Ngay từ đầu nhiệm kỳ các đồng chí đã chủ động đề xuất với Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 160 về tổ chức bộ máy của HĐND, từ đó tạo nền tảng rất quan trọng để vừa rồi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô sửa đổi với vai trò, tổ chức bộ máy, thẩm quyền của Thành phố trong Luật Thủ đô.

HĐND đã kịp thời lan tỏa những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 594 của UBTVQH hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND đến HĐND các quận, huyện, thị xã và các xã thị trấn của TP.

Khẩn trương quán triệt, triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi)

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, vì vậy, đề nghị HĐND Thành phố khẩn trương quán triệt, triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp để hoàn thiện 2 Quy hoạch quan trọng cuả Thủ đô, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền.

Luật Thủ đô (sửa đổi) với những cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội phát triển đột phá tạo động lực dẫn dắt cả vùng, cả nước, trong đó thể hiện sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền TP. Hà Nội, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với chính quyền Thủ đô trong việc thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của Nhân dân.

Theo thống kê, trong Luật Thủ đô có trên 50 quy định nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND Thành phố. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Hà Nội nói chung, HĐND nói riêng nắm bắt tốt cơ hội này, hành động quyết liệt, phát huy mạnh mẽ vai trò của mình và huy động sức mạnh tổng hợp để khai thác tối đa hiệu quả của các cơ chế đặc thù nhằm khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy, phát huy các lợi thế sẵn có.

Chủ động nghiên cứu, rà soát, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai, thực hiện, trong đó cần xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực ngay khi có hiệu lực (từ ngày 1/01/2025).

Trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện, đề nghị thành phố quan tâm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai Luật Thủ đô và các Quy hoạch của Thủ đô sau khi được phê duyệt nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến, đóng góp tích cực cho việc xây dựng chính sách hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và HĐND, trọng tâm là sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các Đề án liên quan trực tiếp đến hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp như: Việc xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND cấp tỉnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND TP. Hà Nội quan tâm việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân sự của HĐND, cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được thực hiện trong năm 2026.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện , quan tâm thực hiện chính sách giải quyết lao động dôi dư, chính sách đãi ngộ đối với những người đương chức, những người nghỉ hưu và những người trong diện sắp xếp…

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, những chỉ đạo sâu sát của Phó Chủ tịch Quốc hội là những định hướng quan trọng, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND TP trong thời gian tới.

Gia Huy

Top