Khẩn trương và quyết tâm lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

01/07/2024 10:05 AM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội cần khẩn trương và quyết tâm lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, để đạt mục tiêu GRDP cả năm 2024 từ 6,5-7,0% thì 6 tháng cuối năm GRDP phải tăng từ 6,9-7,9%.

Khẩn trương và quyết tâm lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng- Ảnh 1.

Sáng 1/7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND Thành phô sHà Minh Hải cho biết, 6 tháng đầu năm, Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, thành phố đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược như hoàn thiện thể chế và xây dựng nền quản trị hiện đại, hoàn thiện các chính sách phát triển Thủ đô.

Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nội dung công việc quan trọng: Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Ngày 24/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 80 ngày về 2 đồ án Quy hoạch này.

Tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô và xem xét, cho ý kiến đối với 2 Quy hoạch với quyết tâm xây dựng phát triển Thủ đô với "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" để phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh.

GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6%, cao hơn so với cùng kỳ (5,97%). Cân đối thu, chi ngân sách được đảm bảo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng thực hiện là 252,1 nghìn tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ (thu nội địa là 237.747 tỷ đồng, chiếm 94,3%). Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng thực hiện là 48 nghìn tỷ đồng, đạt 34% dự toán năm (chi đầu tư phát triển 22,9 nghìn tỷ đồng).

Với kết quả thu ngân sách trên địa bàn nêu trên, thu ngân sách địa phương được hưởng theo điều tiết 6 tháng đầu năm 2024 là 67.457 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Vốn đầu tư phát triển xã hội tăng khá, đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% - cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Thành phố đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; dự án đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi - cầu Nhật Tân; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, hoàn thành Quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư...

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên thu về nhà, đất so với dự toán còn thấp (ước đạt 33,7%). Nguyên nhân chủ yếu do dự toán năm 2024 cao, bằng 2,1 lần so với dự toán năm 2023 và bằng 2,4 lần so với thực hiện năm 2023. Cơ chế chính sách vẫn còn những vướng mắc đang được tháo gỡ.

Doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đều giảm so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng so cao với cùng kỳ.

Phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư còn chậm so với yêu cầu. Vệ sinh môi trường còn hạn chế, môi trường không khí và môi trường các dòng sông chậm được xử lý…

Công tác giải ngân mặc dù cao hơn cùng kỳ nhưng thấp hơn bình quân toàn quốc và chưa đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt với các dự án trọng điểm.

Sớm đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đối với triển khai tổ chức thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), để sớm đưa Luật đi vào cuộc sống, UBND thành phố ban hành quyết định hoặc trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định phân cấp của từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ theo chuyên ngành và đồng bộ, đầy đủ cho cấp huyện, cho cấp xã theo quy định.

Ngay sau khi Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố sẽ tổ chức công bố và triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô, ban hành Chương trình phát triển đô thị để thực hiện Quy hoạch chung.

Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp cụ thể và tiến độ thực hiện các quy hoạch, nhất là việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức làm căn cứ để thực hiện các danh mục công trình, dự án ưu tiên để kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước.

6 tháng cuối năm GRDP phải tăng từ 6,9-7,9%

Theo Phó Chủ tịch Hà Minh Hải, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 6,5-7,0%, 6 tháng cuối năm GRDP phải tăng từ 6,9-7,9%, đây là những nhiệm vụ rất nặng nề cần tập trung phấn đấu hoàn thành với tinh thần khẩn trương và quyết tâm rất lớn.

Vì vậy, Thành phố quyết liệt, tập trung thực hiện nhiều nội dung nhiệm vụ trọng tâm như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với các động lực tăng trưởng mới, kiểm soát lạm phát; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiệu quả, thực chất, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới.

Bênh cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, các lĩnh vực xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng các hoạt động đối ngoại có chọn lọc và ưu tiên, phù hợp với thế mạnh của đối tác và tiềm năng, nhu cầu của thành phố.

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao diễn ra trên địa bàn.

Gia Huy

Top