Khẩn trương kết nối liên thông 100% quầy thuốc tư nhân

04/04/2019 5:30 PM

(Chinhphu.vn) - Tính đến 31/3/2019, trên địa bàn Hà Nội, tổng số cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối 5.279/6.890 (đạt 76,6%). Trong đó, nhà thuốc: 3.341/3.372 đạt 99%; quầy thuốc: 1.617/2.389, đạt 67,7%.

Ảnh minh họa

Trên địa bàn Hà Nội có 6.890 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động, trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (109 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 1.020 doanh nghiệp tư nhân); 3.372 nhà thuốc (161 nhà thuốc công lập, nhà thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 3.211 nhà thuốc tư nhân); 2.389 quầy thuốc (56 quầy thuốc bệnh viện/trung tâm y tế/trạm y tế công lập, 186 quầy thuốc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 2.147 quầy thuốc tư nhân).

Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Tổ công tác Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc tại 11 quận, huyện, thị xã; 2 công ty dược phẩm cổ phần hóa nhà nước. Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kết nối liên thông các cơ sở tại một số quận, huyện chưa được chú trọng. Kiểm tra tại 29 cơ sở đã thực hiện kết nối đều chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên, một số cơ sở còn chưa sử dụng thành thạo phần mềm.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm trong quản lý hoạt động kinh doanh cho các cơ sở cung ứng thuốc; tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; hoạt động bán thuốc kê đơn, chất lượng kết nối liên thông tại nhà thuốc, quầy thuốc trạm y tế. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND quận, huyện, thị xã cần tổ chức kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân; xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; đồng thời khẩn trương hoàn thành kết nối liên thông 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.

Bảo Khánh

Top