Khẳng định vai trò là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân

18/06/2024 3:27 PM

(Chinhphu.vn) - Hoạt động MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Khẳng định vai trò là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/GH

Sáng 18/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khoá X) "về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Đổi mới hoạt động, làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân

Theo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, trong 15 năm qua, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của Thủ đô.

MTTQ Việt Nam thành phố hiện có 50 thành viên; Hội Liên hiệp phụ nữ có tổng số hội viên là 942.292 người; Hội Nông dân thành phố có tổng số hội viên là 472.430 người. Trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát được trên 68.000 cuộc; tổ chức trên 9.800 hội nghị phản biện.

Thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được đảm bảo quyền làm chủ, tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hoạt động MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị.

Khẳng định vai trò là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong triển khai Kết luận số 62-KL/TW- Ảnh: VGP/GH

Tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò ngày càng quan trọng, triển khai tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ.

Bên cạnh đó, đổi mới các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng mạnh về cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Phát huy tinh thần "Tương thân tương ái" trong cộng đồng, huy động mọi nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, làm tốt vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị cùng vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác Mặt trận cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhờ đó, thành phố đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó với vai trò chủ đạo của MTTQ các cấp thành phố trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thành phố một cách hiệu quả, thiết thực.

Trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác.

MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố luôn bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng, đặc biệt là chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Trong đó, nhận thức của cấp ủy các cấp đối với hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao, qua đó góp phần phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, trong kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024 có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, đặc biệt là luôn phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức một cách thực chất của cấp ủy Đảng các cấp đối với hoạt động của MTTQ các cấp cũng như các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đề phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố hiện nay. Đồng thời tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tham mưu với thành phố về vấn đề dân vận.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian qua công tác cháy nổ, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, nên MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần vào cuộc nữa, thực chất hơn để nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác này.

Gia Huy

Top