Khảo sát Chỉ số hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước

06/08/2020 4:40 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 5/8 về khảo sát, đo lường và nghiên cứu phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố năm 2020.

Theo đó, từ tháng 8 đến ngày 31/12/2020, các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát nội dung trên tại 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã của thành phố.

Đối tượng khảo sát gồm cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của cơ quan, đơn vị được khảo sát.

Có 2 phương án khảo sát là kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khảo sát truy hồi qua bưu điện.

Trong đó, khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trên cơ sở mẫu phiếu và cơ mẫu đã được xác định, điều tra viên của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao dịch, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”.

Khảo sát qua bưu điện: Trên cơ sở danh sách các cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch và nhận kết quả từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm khảo sát, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ lập danh sách đối tượng khảo sát theo công thức chọn mẫu thống nhất, sau đó gửi và thu phiếu qua đường bưu điện.

Thông qua kết quả khảo sát, đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội nhằm nghiên cứu, phân tích đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công...

Vĩnh Hoàng

Top