Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của dân đối với hành chính công

06/11/2015 5:51 PM

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/11 đến 31/12/2015, Hà Nội sẽ điều tra, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố năm 2015.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, các dịch vụ hành chính công tiến hành khảo sát trong năm 2015 gồm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp Chứng chỉ quy hoạch. Phạm vi khảo sát được tiến hành ở 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc và 6 quận, huyện, thị xã (Đống Đa, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Thường Tín, Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây). Đồng thời, khảo sát bổ sung tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội. 

UBND TP yêu cầu việc khảo sát, đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Đối tượng khảo sát chủ yếu là tổ chức, người dân có giao dịch và đã hoàn thành và nhận kết quả của các dịch vụ hành chính công, được xác định trong phạm vi khảo sát năm 2015.

Phương pháp khảo sát là xác định quy mô mẫu và chọn mẫu khảo sát (căn cứ vào phương pháp xác định mẫu do Bộ Nội vụ quy định làm số tối thiểu để xác định cỡ mẫu điều tra khảo sát). Quy mô mẫu dựa trên số giao dịch đã được thực hiện năm trước liền kề và dự đoán lượng giao dịch để xác định quy mô mẫu điều tra. Đối với các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị (cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp Chứng chỉ quy hoạch) thì chọn người dân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ để điều tra trên cơ sở xác định quy mô mẫu phiếu đối với từng dịch vụ, chọn người dân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ để khảo sát bằng bảng hỏi theo phương pháp ngẫu nhiên.

Bên cạnh đó, phương pháp điều tra khảo sát, thu thập số liệu của tổ chức và người dân được thực hiện bằng khảo sát trực tiếp bằng bảng hỏi. Người được hỏi tự điền thông tin hoặc điều tra viên hỗ trợ điền thông tin trả lời của người dân và đại diện các tổ chức sử dụng dịch vụ được khảo sát. Mẫu phiếu cho tổ chức và người dân đối với 2 loại hình dịch vụ hành chính công tiến hành điều tra khảo sát theo tiêu chí chung của Bộ Nội vụ.

UBND TP dự kiến việc xây dựng báo cáo đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính TP Hà Nội xong trong tháng 3/2016.

(Theo HNM)

Top