Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong trường học

05/10/2021 2:05 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội phấn đấu 100% trường mầm non, phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm học 2020-2021 đã kết thúc, tuy bị gián đoạn nhưng vẫn bảo đảm các mục tiêu đã đề ra trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh cũng như cán bộ ngành giáo dục, góp phần chung vào công tác phòng, chống dịch nói riêng và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Thủ đô nói chung. Các đơn vị trường học triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh, các hoạt động chăm sóc mắt học đường, nha học đường được duy trì; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được tăng cường; đặc biệt hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục được đảm bảo (không xảy ra dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm trong trường học)... 

Trong năm học 2021-2022, UBND thành phố Hà Nội tập trung triển khai 12 nội dung lớn trong đó phấn đấu 100% trường học và các cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; phấn đấu 100% trường học có cán bộ y tế trình độ từ y sỹ trung cấp trở lên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13).

Thành phố Hà Nội phấn đấu 100% trường mầm non, phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh; 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị; 100% trường học được thường xuyên khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước ăn uống, sinh hoạt cho học sinh, giáo viên; 100% có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện và sử dụng tốt; bảo đảm công tác vệ sinh học đường (bàn ghế, ánh sáng tự nhiên, bảng, bục giảng…), bảo đảm trường học an toàn, duy trì kiểm tra các điều kiện vệ sinh tại các đơn vị trường học; 100% trường học, cơ sở giáo dục được đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13.

100% quận, huyện, thị xã triển khai mô hình điểm về truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật trong trường học, góp phần từng bước giảm tỷ lệ mắc tật khúc xạ, gù vẹo cột sống, bệnh răng miệng, giun sán, hen phế quản, tai nạn học đường và các yếu tố nguy cơ của sức khỏe trong trường học. Theo dõi đánh giá tình trạng dinh dưỡng, bữa ăn học đường cấp mầm non, tiểu học theo yêu cầu. 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức truyền thông giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tác hại thuốc lá... cho học sinh. Hình thức truyền thông linh hoạt tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19 của Thành phố (trực tiếp hoặc trực tuyến).

Kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh lớn đặc biệt là dịch COVID-19 và ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. 100% ổ dịch, đặc biệt ổ dịch COVID-19 trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời. 100% các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư số liên tịch số 13. Phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nguyên Phương

Top