Không giao dự án xây dựng chung cư cho chủ đầu tư từng sai phạm

22/11/2019 6:06 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư dự án các khu chung cư, nhà cao tầng khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu và quy định về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Hà Nội sẽ chỉ cho xây chung cư, cao tầng khi phù hợp quy hoạch. Ảnh: Thùy Chi

Trong thời gian tới, TP. Hà Nội sẽ đặt nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và bố trí cán bộ, đảng viên liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, phân bố dân cư hợp lý, bảo đảm tuân thủ đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và khả năng đáp ưng của hệ thống kết cấu hạ tầng, trong các hoạt động lập và phê duyệt: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng…

Chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư dự án các khu chung cư, nhà cao tầng khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu và quy định về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; kiên quyết không cho phép nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng (hoặc đang vi phạm mà không được xử lý triệt để) trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn thành phố.

TP. Hà Nội sẽ xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở, trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Bao gồm, việc chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết các bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời, chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư.

TP. Hà Nội sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý Nhà nước nói riêng và hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư nói chung để kịp thời phát hiện, công bố công khai và kiên quyết xử lý nghiêm minh, dứt điểm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự đối với các hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của cư dân.

Thực hiện kiểm định các khu chung cư cũ đã xuống cấp để sớm hoàn thành danh mục các nhà chung cư cũ thuộc các cấp độ theo đúng quy định; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù chung của thành phố về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn cho cư dân sinh sống tại các khu chung cư cũ.

Thùy Chi

Top