Không xảy ra chồng chéo trong hoạt động thanh tra đê điều

02/10/2019 9:50 AM

(Chinhphu.vn) - Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa rà soát kết quả 2 năm thực hiện quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Theo phân cấp đê, thành phố Hà Nội hiện có hơn 626,5 km đê, trong đó hơn 37,7 km đê hữu Hồng là đê cấp đặc biệt, hơn 249,5 km đê cấp 1, hơn 45 km đê cấp 2, hơn 72 km đê cấp 3, hơn 160 km đê cấp 4, hơn 62 km đê cấp 5. Ngoài ra, còn có 41 tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng với tổng chiều dài hơn 132,8 km chưa được phân cấp. Dọc các tuyến đê có 156 kè lát mái hộ bờ và kè mỏ hàn dài hơn 198,5 km.

Toàn thành phố có 195 cống qua đê, 365 điếm canh đê, 17 hạt quản lý đê, 73 điểm kho, bãi vật tư dự trữ phòng chống lụt bão. Hệ thống giếng giảm áp trên tuyến đê hữu Hồng gồm 279 giếng.

Đi đôi với triển khai các văn bản pháp luật, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong toàn đơn vị; đặc biệt là lồng ghép tuyên truyền pháp luật về thanh tra, pháp luật về đê điều cho nhân dân sinh sống ở bãi sông, ven đê, các đơn vị có hoạt động liên quan đến lĩnh vực đê điều và chính quyền địa phương.

Hằng năm, Chi cục đều xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm tiếp theo để trình Thanh tra Sở NN&PTNT xem xét, tổng hợp trình Giám đốc Sở NN&PTNT phê duyệt theo quy định. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Đáng chú ý, Chi cục chưa để xảy ra chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra được giao, hằng năm, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội còn phối hợp với Thanh tra Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng ở khu vực bãi sông và khai thác cát trong mùa mưa bão trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai. Tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều đều được kiểm tra và có văn bản đề nghị chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thành phố, Sở NN&PTNT chỉ đạo xử lý.

Nhìn chung, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, hằng năm, các đơn vị thanh tra chuyên ngành đã xây dựng kế hoạch thanh tra trình Thanh tra Sở rà soát, tổng hợp trước khi trình Giám đốc Sở NN&PTNT phê duyệt nên đã khắc phục, hạn chế được tình trạng chồng chéo về đối tượng và thời gian thanh tra, kiểm tra.

Vĩnh Hoàng

Top