Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại 40 doanh nghiệp

06/04/2023 5:12 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại 40 doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội tổ chức đoàn kiểm tra An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ - Ảnh 1.

Tại khu vực DN, đoàn kiểm tra với nội dung chính là kiểm tra, kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ của doanh nghiệp. Ảnh: VGP

Theo kế hoạch của thành phố, thời kỳ kiểm tra từ tháng 1/2023 đến thời điểm kiểm tra. Đoàn kiểm tra mỗi đơn vị 1 ngày với các nội dung chính là kiểm tra, kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ của doanh nghiệp, công trình xây dựng; xử lý vi phạm và kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những văn bản trái quy định của pháp luật (nếu có).

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội. Trưởng đoàn kiểm tra số 1 là ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Trưởng đoàn kiểm tra số 2 là ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ xây dựng lịch kiểm tra, thông báo cho các đơn vị được kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra; tổng hợp kết quả các báo UBND thành phố theo quy định.

Thời gian qua, công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại các công trình xây dựng và doanh nghiệp của Hà Nội đã được các ngành chức năng của Hà Nội triển khai tích cực. Tuy nhiên việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn đối phó, nhiều làng nghề người lao động chưa quan tâm đến việc thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Minh Anh

Top