Kiểm tra công vụ đột xuất tại các sở, ngành

12/02/2022 10:13 AM

(Chinhphu.vn) - Đoàn Kiểm tra công vụ TP. Hà Nội kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá hằng tháng của cán bộ công chức, người lao động, việc kiểm tra công vụ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các sở, ngành - Ảnh 1.

Đoàn Kiểm tra công vụ TP Hà Nội đến kiểm tra đột xuất tại Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội. Ảnh: Báo KT&ĐT

Tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC

Đoàn kiểm tra công vụ của TP. Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng chủ trì.

Kết quả cho thấy tại thời điểm kiểm tra, bộ phận "một cửa" tại Sở LĐTB&XH có 5/6 công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (vắng 1 người có lý do), có đeo thẻ công chức.

Theo báo cáo, tính từ ngày 7/2 đến sáng 11/2/2022, Sở đã tiếp nhận tới 1.100 hồ sơ hành chính. Kiểm tra xác suất 9 hồ sơ hành chính lĩnh vực người có công cho thấy cả 9/9 hồ sơ đều đã được giải quyết trả trước hẹn.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra việc ban hành văn bản và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra công vụ cho thấy, Sở đã ban hành kế hoạch và quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Sở, ngày 10/2 đã tiến hành kiểm tra công vụ nội bộ với 12 phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Đồng thời, Sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn việc đánh giá hằng tháng với CBCCNLĐ trên phần mềm, dự kiến triển khai đánh giá từ tháng 2/2022.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng ghi nhận kết quả tốt của Sở LĐTB&XH trong thực hiện các nội dung được kiểm tra. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục nghiêm túc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/1/2022 của UBND TP; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Tại Sở TN&MT Hà Nội, Đoàn công tác nhận thấy bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (một cửa) có đầy đủ công chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, có đeo thẻ công chức. Đại diện Sở TN&MT cho biết, tính từ ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã tiếp nhận 27 hồ sơ hành chính.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xác xuất việc giải quyết hồ sơ hành chính đối với 9 hồ sơ hành chính trên phần mềm một cửa, Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố nhận thấy tại thời điểm kiểm tra có 7/9 hồ sơ đã có kết quả giải quyết, còn 2/9 hồ sơ hiện chưa có kết quả giải quyết trên phần mềm một cửa.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện kiểm tra công vụ của Sở TN&MT, Đoàn ghi nhận đơn vị đã ban hành kế hoạch và quyết định về việc kiểm tra công vụ; nhưng hiện chưa có báo cáo về kết quả thực hiện kiểm tra công vụ. Đồng thời, kiểm tra việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức hằng tháng trên phần mềm, trong đó kiểm tra xác suất việc thực hiện của Văn phòng và một số phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên & Môi trường cho thấy, các bộ phận đã tổ chức thực hiện đồng thời đánh giá bằng bản giấy và trên phần mềm.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng thay mặt Đoàn đánh giá Sở TN&MT Hà Nội đã nghiêm túc bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được giao ngay sau kỳ nghỉ Tết, chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính... Mặc dù vậy, ông Đinh Mạnh Hùng đề nghị Sở TN&MT tiếp tục nghiêm túc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/1/2022 của UBND TP. Hà Nội; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Đặc biệt, Đoàn đề nghị Sở TN&MT rà soát, báo cáo bằng văn bản quá trình tiếp nhận và giải quyết 9 hồ sơ hành chính đã được nêu ra, đồng thời tự đánh giá quá trình giải quyết của đơn vị đối với 9 hồ sơ; gửi báo cáo và các hồ sơ tài liệu về Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố trước ngày 16/2/2022.

(Tổng hợp)

Top