Kiểm tra đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm y học

03/07/2020 9:52 AM

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học của các đơn vị làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Cụ thể, Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp với chuyên khoa đầu ngành xét nghiệm là Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, đồng thời mời Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học là thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Nội dung đánh giá bao gồm việc tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý chất lượng và thực hiện các hoạt động duy trì và cải tiến liên tục chất lượng phòng xét nghiệm. Việc đánh giá căn cứ vào Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét  nghiệm y học ban hành kèm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Y tế sẽ ban hành quyết định công bố danh sách cơ sở đạt kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để liên thông kết quả xét nghiệm.

Sở Y tế cũng yêu cầu cơ sở có phòng xét nghiệm trong và ngoài công lập xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể các công việc để chuẩn bị cho việc liên thông kết quả xét nghiệm theo lộ trình tại Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020 liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm có cùng mức chất lượng xét nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện các giải pháp để chuẩn hóa chất lượng kết quả xét nghiệm giữa các khoa xét nghiệm trong mỗi bệnh viện, lưu ý thực hiện đầy đủ nội kiểm, ngoại kiểm, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị xét nghiệm theo quy định trước khi làm xét nghiệm cho người bệnh.

Thiện Tâm

Top