Kiên quyết thu hồi dự án chậm, vi phạm phát luật

28/09/2021

(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra, thanh tra và đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất, kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với những dự án chậm, vi phạm pháp luật về đất đai, không bảo đảm các quy định, điều kiện để tiếp tục triển khai.

Xem xét danh mục 623 dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hà Nội: Yêu cầu làm rõ tiến độ xử lý các dự án bỏ hoang

Ảnh minh họa

Thời gian qua, nhiều ý kiến đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã gửi đến UBND TP Thành phố về việc tiếp tục rà soát, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất còn nhiều vướng mắc và chậm triển khai; xử lý dứt điểm những dự án không có khả năng tiếp tục triển khai, trong đó có những dự án kéo dài qua nhiều năm. Bên cạnh đó là giải pháp triển khai đối với các dự án được trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư sau các Hội nghị xúc tiến đầu tư của Thành phố tổ chức trong giai đoạn 2016-2020 (nhiều dự án chưa thực hiện đầu tư).

Theo UBND TP. Hà Nội, Thành phố đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất còn nhiều vướng mắc và chậm triển khai; xử lý dứt điểm những dự án không còn khả năng tiếp tục triển khai, trong đó có những dự án kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Từ ngày 2/1/2019, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, trong đó yêu cầu tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư; kiểm tra, rà soát cơ sở pháp lý, qua trình giải quyết liên đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước về quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, tài chính về đất đai, quản lý tài sản công là nhà đất của từng dự án; chủ động xử lý các thiếu sót, tồn tại hạn chế trong quy trình thực hiện các dự án từ đó rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, kiến nghị với các cơ quan Trung ương biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai.

Đồng thời quán triệt đây là nhiệm vụ bình thường của công tác quản lý nhà nước nói chung, của công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Thành phố đã phân công và chỉ đạo các sở, ngành triển khai công tác rà soát, kiểm tra và thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua rà soát, Thành phố đã thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 226 lượt dự án (tính từ năm 2019 đến cuối tháng 8/2021); đã chỉ đạo cho phép tiếp tục triển khai các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho nhiều dự án khác.

Các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, phối hợp thực hiện và tiến hành thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm đất đai; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, tiếp tục vi phạm và kiên quyết thu hồi đất đai, chấm dứt hoạt động dự án hoặc không thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đối với các trường hợp này nếu chưa được thanh tra, kiểm tra xử lý. UBND Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Đối với các dự án, nhà đầu tư có vi phạm về nghĩa vụ tài chính phải nộp ngân sách, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội..., Thành phố đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để xử lý, khắc phục vi phạm; đồng thời thực hiện kiên quyết không giao dự án mới, không thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án nếu còn tồn tại vi phạm chưa được xử lý dứt điểm.

Hà Nội cũng phối hợp tích cực, chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra của các Bộ, ngành để thực hiện các cuộc kiểm toán, thanh tra về công tác cổ phần hóa, việc quản lý sử dụng đất và chuyển mục đích của các khu đất có vị trí đắc địa, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nhà ở xã hội... Thanh tra Thành phố đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra đối với việc quản lý, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất. Sau khi có kết luận thanh tra, kiểm toán, Thành phố đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ tổ chức triển khai kịp thời và chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị, xử lý khắc phục vi phạm và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định, tiến độ.

Qua thực tiễn triển khai, trên quan điểm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời xử lý nghiêm, dứt điểm các tồn tại, vi phạm, Thành phố đã rà soát, tổng hợp, đánh giá những tồn tại, vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ giữa các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư sản xuất, kinh doanh khi xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật; tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc ban hành mới, sửa đổi các quy định pháp luật.

Gia Huy