Xem xét danh mục 623 dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

22/09/2021

(Chinhphu.vn) - Chiều 22/9, HĐND TP. Hà Nội đã tiến hành xem xét về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021; trong đó danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 gồm 623 dự án thu hồi đất với diện tích trên 1.900 ha.

* Cử tri ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố

* Nhiều đổi mới trong tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri

* Không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch còn phức tạp, khó lường

* Hà Nội xác định các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế

* Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu vụ năm 2021

* Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội khoá XVI. Ảnh: Gia Huy

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường, danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 của Hà Nội có: 1.738 dự án thu hồi đất, diện tích là trên 6.000 ha; 663 dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích trên 1.000 ha. Kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn Thành phố là 857 dự án với diện tích 2.316,44ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021 theo Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND Thành phố.

Ngay từ đầu năm, các sở, ngành đã chủ động phối hợp, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ cho các chủ đầu tư và các quận, huyện, thị xã để triển khai các thủ tục liên quan đầu tư, đất đai, xây dựng để thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn. Nhìn chung các dự án có đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng thời gian quy định; kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Tổng hợp từ thực tế kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc, trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố, cân đối các nguồn lực và khả năng thực hiện, tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dựng đất, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua điểu chỉnh, bổ sung Danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021.

Cụ thể, điều chỉnh giảm 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 với diện tích 14,19ha.

Bên cạnh đó, thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2021, gồm: 623 dự án thu hồi đất, với diện tích trên 1.900 ha (gồm 585 dự án sử dụng vốn ngân sách với diện tích trên 1.600 ha và 38 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với diện tích trên 321 ha); 352 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích trên 486 ha.

Trong năm thực hiện, UBND Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND Thành phố thông qua thì UBND Thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND Thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hà Nội cho biết, cơ bản thống nhất tiêu chí, danh mục điều chỉnh giảm, bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng năm 2021 như UBND Thành phố đề xuất. Đồng thời, để HĐND Thành phố  có thêm thông tin xem xét, quyết định, Ban đề nghị UBND Thành phố báo cáo làm rõ một số nội dung. Trong đó, cần làm rõ danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dất được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, đối với năm 2021 tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đề nghị UBND Thành phố báo cáo khái quát việc thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020; khẳng định các dự án đề xuất bổ sung thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020; việc thực hiện quy định của pháp luật về chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, rừng.

Vào sáng mai, HĐND TP. Hà Nội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021.

Hoà An