Nhiều đổi mới trong tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri

22/09/2021

(Chinhphu.vn) - Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã báo cáo về Kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021.

* Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu vụ năm 2021

* Không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch còn phức tạp, khó lường

* Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp

Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, HĐND TP. Hà Nội đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định; phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm trong tổ chức thành công rất tốt đẹp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với phương châm hoạt động “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2021 bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Nổi bật là tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề của HĐND Thành phố khóa XV và kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của Thành phố. Các nội dung giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện hiệu quả, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định, có nhiều hình thức đổi mới trong tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri…

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước tình hình dịch bệnh của Thành phố, ngày 13/8, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành 3 Nghị quyết về chế độ chi đặc thù hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố mà chưa được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Đó là Nghị quyết số 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của TP. Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc quy định ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARV-Cov-2 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trong những tháng cuối năm 2021, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô, tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và công tác phòng chống đại dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội năm 2021.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động  trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố bảo đảm đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đúng luật.

Ngoài ra, HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát các tháng cuối năm 2021 của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của tri. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định…

Thùy Linh