Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19

12/11/2021 1:00 PM

(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tổ chức thực hiện Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng và yêu cầu cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, người dân, tuyệt đối không để phát sinh việc lợi dụng, trục lợi chính sách.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, người dân.

UBND Thành phố giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nội dung trên. Trong đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đến tất cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm; hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định số tiền thuế được miễn, giảm và trình tự thủ tục đề nghị miễn, giảm.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND Thành phố về điều hành ngân sách, bảo đảm các nhiệm vụ chi về lương và các khoản phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, thành phố theo dự toán được giao.

Sở Y tế chủ trì tham mưu UBND Thành phố ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 làm căn cứ thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp đối với hộ, cá nhân theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội thông tin, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin truyền thông của thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng tài chính - kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các chi cục thuế thực hiện đánh giá, xác định biến động số thu ngân sách cấp mình khi thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP; tham mưu điều hành ngân sách, bảo đảm các nhiệm vụ chi về lương và các khoản phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành theo dự toán được giao trên cơ sở thực tế tồn quỹ của ngân sách cấp mình.

Nguyên Phương

Top