Mở đợt tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

04/09/2020 5:05 PM

(Chinhphu.vn) – Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau kỷ niệm với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, trong bối cảnh thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19, gắn liền với các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Đó là yêu cầu của Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020).

Bên cạnh đó, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống 1010 năm hào hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khơi dậy trong nhân dân về truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội anh hùng - ngàn năm văn hiến...

Nội dung thông tin, tuyên truyền về sự kiện trên cần nêu bật lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; giới thiệu thành tựu phát triển Thủ đô Hà Nội trên mọi lĩnh vực…

Trong công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội cần gắn với các sự kiện lớn khác của thành phố trong năm 2020. Tuyên truyền phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô trong năm 2020…

Minh Hương

Top