Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP qua kiểm tra, giám sát

16/09/2022 5:27 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/9, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị về triển khai công tác kiểm tra, giám sát Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022.

Kiểm tra, giám sát 474 sản phẩm OCOP giai đoạn 2019-2020 - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ kiểm tra các sản phẩm đạt chuẩn OCOP giai đoạn 2019-2020. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó chánh Chuyên trách, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, đây là lần đầu tiên Hà Nội tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về sản phẩm OCOP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát 474 sản phẩm OCOP được thành phố Hà Nội công nhận giai đoạn 2019-2020 của 111 chủ thể trên 22 quận, huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề cập đến nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, cách thức thực hiện, đơn vị phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm để hoạt động kiểm tra, giám sát được hiệu quả và tránh phiền phức cho việc sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh thường trực, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới- Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, đoàn kiểm tra sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP đã được UBND TP. Hà Nội công nhận đối với các sản phẩm tiến hành kiểm tra theo đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo thành phố về việc tuân thủ các quy định của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình thực hiện.

Việc tổ chức lấy mẫu kiểm tra, giám sát phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm sẽ được thực hiện công khai minh bạch, đảm bảo cần thiết, chính xác và tiết kiệm. Đoàn sẽ lập biên bản kiểm tra, giám sát, tổng hợp các kiến nghị, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân trong quá trình kiểm tra, giám sát để làm cơ sở tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Vì các sản phẩm OCOP có tính chất liên ngành nên khi kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có dấu hiệu, hanh vi vi phạm sẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công để tham mưu, đề xuất với cơ quan đơn vị mình có hình thức xử lý tập thể hoặc cá nhân theo thẩm quyền.

Hoạt động kiểm tra giám sát này cũng hướng tới việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định khác có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, bảo vệ thương hiệu sản phẩm OCOP và các chủ thể của sản phẩm OCOP để người tiêu dùng ngày càng tin tưởng và sử dụng sản phẩm OCOP.

Thiện Tâm

Top