Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

26/10/2023 1:41 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành chức năng trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 1.

Diễn tập PCCC tại chung cư Sunshine Palace, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Nội dung trên nằm trong kế hoạch hỏa tốc số 256/KH-UBND ngày 24/10/2023 nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành chức năng. Đồng thời, kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã và tại cơ sở thuộc loại hình tập trung đông người, trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao (chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất,…) trên địa bàn Thành phố.

Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, yếu kém để xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời có các biện pháp, giải pháp sát hợp, căn cơ; kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền các vấn đề bất cập, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch, từ ngày 25/10 đến ngày 15/12/2023, sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với UBND cấp huyện, cấp xã; Công an cấp huyện, cấp xã; cơ sở tập trung đông người, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian này, Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo UBND Thành phố làm Trưởng đoàn, sẽ kiểm tra các nội dung như: Việc quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành trong thời gian qua; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước, công tác xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý; việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC và CNCH đối với một số cơ sở thuộc loại hình chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất,…

UBND Thành phố yêu cầu việc kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đánh giá đúng thực trạng tình hình, trách nhiệm của các tập thể, cơ sở, cá nhân trong thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCCC và CNCH; xử lý nghiêm tất cả hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, cơ sở được kiểm tra.

DA

Top