Nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh

24/02/2022 8:00 AM

(Chinhphu.vn) - Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội yêu cầu công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm, địa bàn và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch và nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, địa phương về công tác phòng, chống địch COVID-19, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Nâng cao ý thức thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tuần tra, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Hàng Bột (quận Đống Đa). Ảnh: VGP/Minh Anh

Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền phải bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị cần nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương điển hình trong việc tuyên truyền, chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID -19; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi đôi với phê phán, lên ăn các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân…

UBND TP Hà Nội giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch và giảm sát, kiểm tra việc tổ chức triển khai Kế hoạch.

Đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPLvề phòng, chống dịch bệnh COVID-19 qua trang thông tin diện tử PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (htps://pbgdpl.hanoi.gov.vn); tiếp tục thực hiện chuyên mục "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19" trên trang thông tin điện tử PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố…

Minh Anh

Top