Ngành thi hành án: Cần tập trung cao độ giải quyết các vụ việc trọng điểm

11/12/2018 10:35 AM

(Chinhphu.vn)-Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, về kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền, từ ngày 1/10/2017 đến ngày 30/9/2018, đã thụ lý mới 31.166 việc, tăng 2.188 việc so với năm 2017.

Ảnh minh họa

Ngành thi hành án thành phố đã giải quyết xong 27.060 việc, đạt tỷ lệ 76,54% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 4,54%).

Số việc chuyển kỳ sau 19.813 việc, trong đó, số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 8.292 việc.

Về tiền, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 15.666 tỷ đồng. Từ 1/10/2017 đến 30/9/2018, thụ lý mới 14.312 tỷ đồng, tăng 1.691 tỷ đồng so với năm 2017. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 29.979 tỷ đồng, tăng 7.360 tỷ đồng so với năm 2017.

Đã giải quyết xong 3.171 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,34% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, còn thiếu 12,66%). Số tiền chuyển kỳ sau 23.468 tỷ đồng, trong đó, số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 13.227 tỷ đồng.

Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải giải quyết loại này là 36.404 việc, tương ứng với số tiền là 1.867 tỷ đồng. Hiện, đã giải quyết được 22.796 việc thu được số tiền là 270 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 82% về việc và 53% về tiền, giảm 429 việc và tăng 117 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng cũng được ngành thi hành án quan tâm. Số việc phải giải quyết loại này là 3.821 việc, tương ứng với số tiền là 18.948 tỷ đồng, đã giải quyết được 356 việc thu được số tiền là 2.999 tỷ đồng.

Ngoài ra trong năm 2018, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 851 trường hợp, giảm 54 trường hợp so với năm 2017. Đối với việc thi hành các vụ án trọng điểm, cả năm trước chuyển sang là 58 việc, tương đương 297 tỷ đồng. Đã thi hành xong 21 việc, tương đương 98 tỷ đồng. 

Để thực hiện hiệu quả việc thi hành các vụ án trọng điểm, Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội đã triển khai rà soát, lập danh sách, lập kế hoạch tổ chức thi hành án trọng điểm theo yêu cầu của Tổng cục thi hành án dân sự nhưng kết quả không cao. Công tác giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm còn gặp khó khăn, vướng mắc do khối lượng công việc nhiều với tính chất phức tạp, nhiều việc bán đấu giá nhiều lần không có người mua, người phải thi hành án chống đối quyết liệt hoặc chưa được sự ủng hộ, đồng tình của chính quyền địa phương...

Để khắc phục những tồn tại trong công tác thi hành án, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị ngành thi hành án cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết số 31/NQ-BCS của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.

Tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, tập trung quyết liệt thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng - kinh tế, nâng cao hơn nữa tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi án hành chính, bảo đảm theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án có nội dung theo dõi do Tòa án nhân dân chuyển giao.

Đặc biệt, Cục thi hành án dân sự cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Vĩnh Hoàng

Top