Ngành Y tế- Phát huy sức mạnh từ tập thể

07/10/2020 1:00 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 7/10/2020, Công đoàn Ngành y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội lần thứ 13 khóa XV (mở rộng).

Hội nghị công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Ảnh: Thiện Tâm.

Hiện Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 103 công đoàn cơ sở (trong đó có 66 đơn vị hành chính sự nghiệp, 37 đơn vị khối ngoài nhà nước). Tổng số công nhân viên chức lao động là 25.292 người.

Báo cáo công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, các cấp công đoàn, cán bộ công nhân viên chức lao động đã nỗ lực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phục vụ tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngay từ đầu năm, công đoàn ngành y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động và hội nghị người lao động năm 2020. Đến nay, 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động, 15/26 đơn vị khối ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động năm 2020 (đạt tỷ lệ 67,69%). Các đơn vị đã quan tâm chăm lo, động viên và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ công nhân viên chức người lao động.

Công đoàn Ngành y tế Hà Nội đã trao 451 suất trợ cấp cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đi thăm và tặng quà cho 14 đơn vị có nhiệm vụ chuyên môn đặc thù và cấp cứu 24/24 giờ trong dịp tết... Ngoài ra, công đoàn ngành cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, động viên các đơn vị, công nhân viên chức người lao động có thành tích tốt, vượt qua hoàn cảnh tham gia tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức khám sức khỏe cho công nhân viên chức người lao động năm 2020.

Bên cạnh đó, công đoàn ngành cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, các chính sách pháp luật của nhà nước; chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác tư tưởng, ổn định trật tự đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của thành phố; vận động đoàn viên công nhân viên chức người lao động tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề của năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua yêu nước thành phố và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thời gian tới, Công đoàn Ngành y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động công đoàn; luôn quan tâm, chăm lo lợi ích, quyền lợi của công nhân viên chức người lao động; thực hiện tốt các nghị quyết, điều lệ công đoàn; công đoàn các cấp, công nhân viên chức người lao động tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động phòng chống dịch bệnh khác... góp phần chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân.

Thiện Tâm

Top