Nhiều chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp

22/10/2019 5:03 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở NN&PTNT đã triển khai chính sách đất đai hỗ trợ các HTX, đến nay, thành phố đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 79.218,6 ha. Diện tích đất dôi dư sau dồn điền, đổi thửa là 1.836,9 ha, đã tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch mở rộng các công trình phúc lợi, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu, đã có một số mô hình HTX liên kết sản xuất nông nghiệp, như: HTX nông nghiệp liên kết sản xuất lúa hàng hóa, cây dược liệu; một số hộ liên kết sản xuất trong chăn nuôi gia cầm, các trang trại được thành lập, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Sau dồn điền đổi thửa, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, Sở đã cấp được 617.607/621.892 giấy chứng nhận, đạt 99,31%. Đặc biệt, huyện Mỹ Đức có 8 HTX nông nghiệp, được giao đất để xây dựng trụ sở với diện tích 15.000 m2.

Thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một thời gian nhất định đối với HTX nông nghiệp, Sở đã tạo điều kiện cho các HTX được vay vốn bình đẳng như các thành phần kinh tế khác. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố cũng tăng mức cho vay, tạo thuận lợi về thủ tục vay vốn, tiếp cận với một số nguồn vốn ưu đãi...

Bên cạnh đó, hằng năm, thông qua hội chợ triển lãm do thành phố và Bộ NN&PTNT tổ chức, Sở NN&PTNT lựa chọn các HTX nông nghiệp sản xuất rau an toàn, hoa phong lan, phân bón, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà sản xuất, tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm...

Cùng với đó, Sở đã phê duyệt các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, góp phần tăng cường năng lực cho các HTX nông nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển kinh tế tập thể.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, các HTX cũng đã tổ chức sản xuất hoặc hướng dẫn hộ thành viên sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu; 46 HTX đã đăng ký chương trình xây dựng truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông sản bằng tem điện tử QRcode. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 60 HTX áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất như VietGAP, hữu cơ...

Vĩnh Hoàng

Top