Nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao

11/02/2019 10:21 AM

(Chinhphu.vn) - Năm 2018 mặc dù gặp nhiều yếu tố bất thuận do thiên tai, biến động thị trường nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ, liên tục với các cấp ngành và chính quyền địa phương, Trung tâm khuyến nông đã triển khai thực hiện phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mang lại giá trị cao hơn nuôi truyền thống. Ảnh: Thiện Tâm

Theo bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã triển khai 3 dạng mô hình gồm: Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi Tôm càng xanh siêu thương phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi cá rô phi, mô hình nuôi cá chép áp dụng công nghệ “sông trong ao”.

Qua kết quả triển khai cho thấy các mô hình đều có tính mới là ứng dụng công nghệ sinh học và sử dụng máy móc, trang thiết bị cơ giới hoa trong ao nuôi đã góp phần thay đổi nhận thức người dân, giúp người dân có hướng chăn nuôi mới cũng như có ý thức trong việc xử lý môi trường, không sử dụng chất cấm trong suốt quá trính nuôi nhằm tạo ra vùng nuôi an toàn, bền vững, cung cấp sản phẩm thủy sản sạch cho người dân đồng thời tăng năng suất và tăng hiệu quả kinh tế.

Điển hình là mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi Tôm càng xanh siêu đực thương phẩm cho năng suất đạt trên 2,5 tấn/1ha, cho lãi khoảng 150-200 triệu đồng/ha, tăng 18%-20% so với sản xuất thông thường. Mô hình nuôi cá chép áp dụng công nghệ “sông trong ao” cho năng suất đạt trên 18 tấn/ha, lãi suất khoảng 200 triệu đồng/ha cao hơn 1,5-2 lần so với nuôi ao thông thường. Vì năm 2018 là năm đầu tiên triển khai để người dân dễ nắm bắt kỹ thuật nuôi khi áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến này mô hình hỗ trợ ở diện tích bể 250m3/ha (đạt ½ diện tích bể tối đa theo quy trình là 500m3/1ha). Từ những năm tiếp theo, khi các hộ đã có kinh nghiệm và nắm vững kỹ thuật nuôi, có thể nuôi ở diện tích bể tối đa theo quy trình thì năng suất có thể đạt từ 28-30 tấn/ha.

Có thể thấy, mô hình đã đem lại những hiệu quả rõ nét về kinh tế, xã hội, đặc biệt là về vấn đề môi trường, an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản. Đây là dạng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản với nhiều ưu điểm vượt trội. Công nghệ “sông trong ao”, cách sử dụng ao nuôi cá hiệu quả và thâm canh hóa đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng phổ biến trong đó phải kể đến các nước phát triển như Mỹ, Israel. Ở Việt Nam, mô hình đã được thực hiện tại một số tỉnh như Hải Dương, Phú Thọ, Nghệ An… mang lại lợi ích vượt trội so với nuôi cá truyền thống.

Tại Hà Nội, mô hình được Trung tâm triển khai tại 3 huyện là Quốc Oai, Phú Xuyên và Thường Tín. Mô hình có quy mô 5ha với 5 hộ tham gia. Mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn liền với chủ trương, quy hoạch phát triển vùng tại địa phương, vừa nâng cao giá trị sản phẩm vừa góp phần thay đổi dần tập quán sản xuất của người dân. Chính vì vậy, mô hình đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực của chính quyền địa phương. Kết quả của mô hình là tiền đề quan trọng để đánh giá, nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các vùng chăn nuôi thủy sản.

Thiện Tâm

Top