Phấn đấu công nghiệp chủ lực góp 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu

04/03/2020 1:38 PM

(Chinhphu.vn) -Thành phố đặt mục tiêu đưa tổng số sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) được công nhận giai đoạn 2018-2020 khoảng 115-120 sản phẩm (bằng 150% mục tiêu đề ra trong đề án).

Ảnh minh họa

Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận SPCNCL thành phố tăng 10-12% so với năm 2019, góp phần tăng tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố và 15% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chương trình phát triển SPCNCL chủ lực thành phố.

Trong đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, công khai các quy định, tiêu chí xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức họp báo và triển khai hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền giới thiệu Chương trình xét chọn SPCNCL thành phố năm 2020 đối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thành phố. Tổ chức lễ công bố, tôn vinh các SPCNCL thành phố năm 2020.

Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, có doanh thu đạt 100 tỷ đồng/năm trở lên, có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 triệu USD/năm trở lên và các doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ cao đáp ứng được tiêu chí của Đề án đăng ký, lập hồ sơ tham gia Chương trình xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2020.

Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển SPCNCL thành phố thông qua các chương trình của thành phố, như: Khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sản xuất và tiêu dùng bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu...

Đi đôi với thực hiện các nội dung trên, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thành phố; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực.

Đồng thời, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai Chương trình công nghiệp chủ lực giai đoạn 2018-2020, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL và chương trình phát triển SPCNCL giai đoạn 2021-2025…

Vĩnh Hoàng

Top