Phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy hiệu quả, thiết thực

29/04/2021 11:37 AM

(Chinhphu.vn) - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này rất quan trọng, sẽ là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thực hiện trong suốt nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy hiệu quả, thiết thực  - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Ảnh: Viết Thành

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí đại biểu dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Hiện nay, các cấp ủy Đảng trên cả nước đang quyết liệt, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn như tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Đại hội chỉ là mở đầu… Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải, vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Thấm nhuần tinh thần đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức 3 hội nghị Thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua các nội dung về Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy; định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tới cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong hai ngày 22 và 23-4-2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy với sự tham gia của hơn 3,5 vạn cán bộ, đảng viên tại 611 điểm cầu và được truyền hình trực tiếp để nhân dân Thủ đô cùng theo dõi.

Tiếp tục tinh thần đó, căn cứ Chương trình công tác toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành Hội nghị lần thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; (2) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; (3) Báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (nội dung này, Ban Thường vụ Thành ủy xin gửi báo cáo Ban Chấp hành bằng văn bản).

Theo Quy chế làm việc của Thành ủy, các tờ trình, báo cáo đã được Văn phòng Thành ủy gửi đến các đồng chí nghiên cứu trước. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, tình hình thực tiễn của thành phố, của địa phương, đơn vị mình để tham gia ý kiến, đóng góp vào dự thảo, để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thay mặt Ban Thường vụ, tôi xin nhấn mạnh và gợi mở thêm một số điểm để các đồng chí thảo luận, cho ý kiến:

1. Đối với dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ trì phối hợp với các ban chỉ đạo của 10 chương trình công tác của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, với tinh thần nghiêm túc, bài bản, trên cơ sở tham khảo Chương trình hành động của khóa trước, cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động qua nhiều vòng thảo luận, xin ý kiến của tập thể UBND thành phố, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy hai vòng để tổng hợp, hoàn thiện như dự thảo chương trình đã gửi các đồng chí.

Tại Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết, Ban Thường vụ đã nêu cụ thể các nội dung trọng tâm xin ý kiến của Ban Chấp hành; đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, cho ý kiến, trong đó lưu ý các yêu cầu và nguyên tắc sau:

Đây là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; vì vậy, nội dung chương trình phải bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các điểm mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn.

Để bảo đảm tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực, các nội dung nhiệm vụ của chương trình phải vừa mang tính chất thường xuyên, đồng thời phải xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những nội dung này, Ban Thường vụ đã chỉ đạo ban chỉ đạo 10 chương trình công tác lựa chọn kỹ lưỡng và gửi Ban Cán sự đảng UBND thành phố tổng hợp tại phụ lục kèm theo Chương trình hành động.

Với những nguyên tắc nêu trên, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung trí tuệ để tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo chương trình, đảm bảo chương trình khi ban hành phải xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô, đúng với thực tiễn của thành phố và khả thi trong thực hiện.

2. Đối với dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ là “công việc then chốt của then chốt, quyết định thành bại của mọi công việc”, với vai trò là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; trong những năm qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là đứng trước tình hình thực tiễn hiện nay với nhiều việc khó, việc mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải xứng tầm. Vì vậy, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác cán bộ.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì soạn thảo, trên cơ sở các chủ trương mới về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, quy định của pháp luật và thực tiễn của thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết rất công phu, bài bản, khoa học; đã tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là 50/50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; đã xin ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo Ban và các vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương và trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến hai vòng để tiếp thu, hoàn thiện, trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị lần này.

Với quyết tâm xây dựng một Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của thành phố.

Căn cứ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đề nghị Ban Chấp hành, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy các địa phương từ thực tiễn phong phú ở cơ sở, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quá trình nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, các quy định của pháp luật để tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực để hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về: Phạm vi, đối tượng, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội và Nghị định 32 của Chính phủ gắn với việc đổi mới công tác cán bộ…

Thưa các đồng chí

Hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này là rất quan trọng, sẽ là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thực hiện trong suốt nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy bảo đảm hiệu quả, thiết thực, cụ thể hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

---------------------------


Top