Phát huy vai trò giám sát việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên

27/04/2022 5:31 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/4, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU; Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW đối với Đảng đoàn, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Phát huy vai trò giám sát việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: VGP/Thùy Linh

Luôn bám sát nhiệm vụ, chương trình của Thành ủy

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy được ban hành, Đảng đoàn đã chỉ đạo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 10 kế hoạch để thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy gắn với việc thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó có Kế hoạch số 174/KH-MTTQ-BTT về triển khai thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy.

Xây dựng chuyên đề "Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII về giám sát cán bô, công chức"; xây dựng Đề án số 68/ĐA-MTTQ-BTT về "Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí đối với cán bộ tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố"; thường xuyên kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách mặt trận các cấp theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt;

Đồng thời, ban hành Đề án số 04/ĐA-MTTQ-BTT về việc triển khai chương trình Đoàn kết chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Đề án số 05/ĐA-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về huy động rộng rãi sức mạnh của nhân dân và các nguồn lực xã hội vào sự nghiệp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tích cực tham gia tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Vận động đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo trên địa bàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện…

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 55 của Bộ Chính trị và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương…

Chủ động, gương mẫu và bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ

Tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, MTTQ các cấp của Thành phố đã triển khai Chương trình 01 rất gương mẫu và khẩn trương; cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chương trình hành động rất đầy đủ.

Trong quá trình thực hiện, MTTQ Việt Nam Thành phố đã thể hiện sự chủ động, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chương trình và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của nhân dân.

Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là năm dịch bệnh COVID-19 "hoành hành", có thể nói là chưa có tiền lệ; nhưng MTTQ các cấp Thành phố đã làm tốt trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của Thành phố nói riêng.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, qua theo dõi cho thấy, chất lượng giám sát của mặt trận được nâng lên; thể hiện rõ qua việc giám sát tại các cơ sở theo chuyên đề, đôn đốc thực hiện tốt nội dung giám sát. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử là rất lớn, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, triển khai công tác bầu cử rất tốt…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã đạt được trong việc thực hiện thực hiện Chương trình số 01; Quy định số 55-QĐ/TW; Quy định số 37-QĐ/TW.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chương trình số 01 là chương trình đặc biệt quan trọng trong 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01, không thể thiếu vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện cải cách hành chính…MTTQ các cấp cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đánh giá cao những kết quả mà MTTQ Thành phố đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng nhận xét, những kết quả mà MTTQ Thành phố đã đạt được thời gian qua đã cho thấy sự chủ động, sáng tạo, gương mẫu và bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ của mặt trận các cấp; nổi bật là trong triển khai các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó của Thành phố như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhấn mạnh năm 2022 là thời điểm tròn 2 năm triển khai Chương trình số 01-Ctr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội rà soát các mục tiêu yêu cầu, tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền. Đây cũng là nội dung mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý thời gian vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị MTTQ Thành phố và các cấp phát huy vai trò trong việc giám sát cán bộ, đảng viên; phân cấp hợp lý để triển khai có hiệu quả công tác này; qua đó góp phần tích cực trong việc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Thùy Linh

Top