Phát triển thị trường trái phiếu bền vững hơn

19/01/2017 4:43 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2017. Đây là hội nghị thường niên nhằm đánh giá hoạt động của thị trường TPCP trong năm 2016 và đưa ra định hướng phát triển thị trường trong năm mới 2017.

Điểm lại tình hình thị trường TPCP, đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính đánh giá, thị trường TPCP năm 2016 có khối lượng phát hành đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kỳ hạn phát hành được cải thiện rõ rệt, lãi suất phát hành có xu hướng giảm, công tác tái cơ cấu danh mục nợ TPCP được triển khai có hiệu quả và cơ sở nhà đầu tư cải thiện tích cực.

Theo HNX, năm 2016, đấu thầu TPCP qua HNX tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho NSNN. Theo đó, tổng khối lượng vốn huy động qua HNX đạt con số kỷ lục 316.729 tỷ đồng, tăng 26,85% so với năm 2015. Năm 2016, tần suất tham dự thầu và giá trị trúng thầu của khối ngoại có sự tăng trưởng ấn tượng cả về giá trị (88%) và tỷ trọng so với năm 2015.

Khung khổ chính sách của thị trường TPCP  tiếp tục được hoàn thiện với 3 Nghị định, 1 Thông tư liên tịch, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 Quyết định của Bộ Tài chính. Trong đó tiêu biểu là các Nghị định về hưu trí bổ sung tự nguyện, cơ chế đầu tư của BHXH, quản lý ngân quỹ; Quyết định của Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi các khoản vay của ngân sách Nhà nước (NSNN) từ bảo hiểm xã hội (BHXH) dưới hình thức hợp đồng vay sang hình thức TPCP; Quyết định của BTC về chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch TPCP từ NHTM sang NHNN.

Đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết thêm, thị trường TPCP sơ cấp năm 2016 tăng trưởng gấp hơn 1,4 lần so với năm 2015 với tổng khối lượng phát hành của KBNN đạt 281.750 tỷ đồng, tất cả đều được đấu thầu qua HNX, đảm bảo công khai minh bạch và bình đẳng với các nhà đầu tư trên thị trường. Quy mô thị trường TPCP ngày càng mở rộng, tính đến 31/12/2016, dư nợ TPCP đạt khoảng 26% GDP.  Tỷ trọng nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính tăng lên 20,13%, tỷ lệ sở hữu của khối các NHTM giảm xuống còn 51,7%.

Bên cạnh đó, KBNN đã thực hiện một số nghiệp vụ nhằm tái cấu trúc nợ theo hướng bền vững hơn, theo đó, KBNN đã tổ chức thí điểm thành công đợt hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu, với 6 mã kỳ hạn 4-6 năm được hoán đổi thành kỳ hạn từ 8-30 năm, tổng khối lượng hoán đổi thành công là 2.765 tỷ đồng.

Năm 2017, KBNN sẽ phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu (từ dưới 1 năm đến 30 năm), trong đó kỳ hạn từ dưới 1 năm đến 3 năm chiếm khoảng 20%; kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm chiếm khoảng 60%, kỳ hạn từ 15 năm trở lên chiếm khoảng 20%. Về sản phẩm phát hành, tiếp tục duy trì phát hành 3 sản phẩm: trái phiếu thanh toán lãi định kỳ 1 năm/1 lần...

Tăng thanh khoản và minh bạch

 Với chức năng tổ chức, điều hành thị trường, năm 2017 HNX đặt ra các chương trình hành động hướng đến 3 mục tiêu chính: đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường.

Sang năm 2017, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ban hành Thông tư quy định mua lại TPCP trước hạn tại thị trường trong nước, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC về hướng dẫn quản lý giao dịch TPCP…, đánh giá Nghị định số 01/2011/NĐ-CP để sửa đổi trong đó nghiên cứu cơ chế cho vay TPCP để hỗ trợ thanh khoản trên thị trường thứ cấp.

Để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các thành viên thị trường TPCP trong năm 2016, HNX đã biểu dương Top 5 thành viên tiêu biểu thị trường TPCP năm 2016 trên các tiêu chí về mức độ tham gia trên thị trường sơ cấp, thứ cấp, tuân thủ nghĩa vụ thành viên, tham gia vào các chương trình phát triển thị trường. Ngoài ra, HNX còn biểu dương và trao Giải thưởng thành viên triển vọng thị trường TPCP cho 1 thành viên.

Huy Thắng

Top